Algorytm ROMA

130,00 

Algorytm ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) to badanie służące do diagnostyki i oceny prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia nowotworu jajnika. Jest to algorytm łączący w sobie dwa markery CA125 oraz HE4, na podstawie stężeń tych badań oraz z uwzględnieniem statusu menopauzalnego kobiety wyliczane jest ryzyko rozwoju raka jajnika. Pacjentki które zgłaszają objawy takie jak : niestrawność, wzdęcia, nudności czy wymioty, bolesne parcie na pęcherz, ból przy oddawaniu moczu oraz nieprawidłowe krwawienie z pochwy. Wynik badania ma wartość diagnostyczną tylko w połączeniu z innymi badaniami oraz obrazem klinicznym pacjentki, stąd też niezbędna jest konsultacja z lekarzem.

SKU: 365

Opis

Algorytm ROMA z oznaczeniem markerów nowotworowych CA125 i HE4 stosuje się w kontekście oceny ryzyka wystąpienia nowotworu jajnika. Poniżej przedstawiam główne wskazania do wykonania tego badania:

Ocena masy jajnika:

Szczególnie w przypadku istnienia cech sugerujących potencjalne złośliwe zmiany.

Monitorowanie pacjentek z wysokim ryzykiem nowotworu jajnika:

U kobiet, u których istnieje znaczące dziedziczne ryzyko nowotworu jajnika, na przykład w przypadku obecności mutacji genów BRCA1 lub BRCA2.

Postępowanie diagnostyczne w przypadku objawów i cech klinicznych sugerujących nowotwór jajnika:

U pacjentek z objawami, takimi jak ból brzucha, wzrost obwodu brzucha, problemy z wypróżnianiem, uczucie pełności, zmiany w rytmie miesiączkowania, oraz innych objawów sugerujących problemy z jajnikami.

Ocena guzów jajnika wykrytych w badaniach obrazowych:

W przypadku wykrycia guza jajnika za pomocą technik obrazowych, takich jak ultrasonografia, zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie, że guz może być złośliwy.

Ocena nowotworu u kobiet w okresie menopauzy:

W przypadku kobiet w okresie menopauzy, u których występują objawy sugerujące możliwość nowotworu jajnika.

Obserwacja pacjentek z grup ryzyka:

U kobiet, które są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia nowotworu jajnika ze względu na historię rodzinna, genetyczne predyspozycje, lub inne czynniki ryzyka.

Monitorowanie pacjentek z wcześniejszymi historiami nowotworów jajnika:

U kobiet, które wcześniej miały nowotwór jajnika i są monitorowane pod kątem ewentualnego nawrotu.

Badanie ROMA z markerami CA125 i HE4 ma na celu zwiększenie precyzji w diagnostyce nowotworu jajnika oraz ocenie ryzyka jego złośliwości. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, konieczne jest dalsze postępowanie diagnostyczne.

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

surowica

Podaj informacje o przyjmowanych lekach:

Poinformuj personel medyczny o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach, suplementach, czy innych preparatach. Niektóre substancje mogą wpływać na wyniki badań.

Odpowiednie nawodnienie:

Przed badaniem zalecane jest, abyś był odpowiednio nawodniona. Picie wody ułatwi pobieranie krwi.

Unikaj aktywności fizycznej przed badaniem:

Unikaj intensywnego wysiłku fizycznego przed badaniem, ponieważ może to wpłynąć na pewne parametry krwi.

Zrezygnuj z alkoholu i palenia tytoniu:

Jeśli to możliwe, zrezygnuj z spożywania alkoholu i palenia tytoniu przed badaniem.