Algorytm ROMA

140,00 

Algorytm ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) to badanie służące do diagnostyki i oceny prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia nowotworu jajnika. Jest to algorytm łączący w sobie dwa markery CA125 oraz HE4, na podstawie stężeń tych badań oraz z uwzględnieniem statusu menopauzalnego kobiety wyliczane jest ryzyko rozwoju raka jajnika. Pacjentki które zgłaszają objawy takie jak : niestrawność, wzdęcia, nudności czy wymioty, bolesne parcie na pęcherz, ból przy oddawaniu moczu oraz nieprawidłowe krwawienie z pochwy. Wynik badania ma wartość diagnostyczną tylko w połączeniu z innymi badaniami oraz obrazem klinicznym pacjentki, stąd też niezbędna jest konsultacja z lekarzem.

SKU: 365

Opis

Algorytm ROMA z oznaczeniem markerów nowotworowych CA125 i HE4 stosuje się w kontekście oceny ryzyka wystąpienia nowotworu jajnika. Poniżej przedstawiam główne wskazania do wykonania tego badania:

Ocena masy jajnika:

Szczególnie w przypadku istnienia cech sugerujących potencjalne złośliwe zmiany.

Monitorowanie pacjentek z wysokim ryzykiem nowotworu jajnika:

U kobiet, u których istnieje znaczące dziedziczne ryzyko nowotworu jajnika, na przykład w przypadku obecności mutacji genów BRCA1 lub BRCA2.

Postępowanie diagnostyczne w przypadku objawów i cech klinicznych sugerujących nowotwór jajnika:

U pacjentek z objawami, takimi jak ból brzucha, wzrost obwodu brzucha, problemy z wypróżnianiem, uczucie pełności, zmiany w rytmie miesiączkowania, oraz innych objawów sugerujących problemy z jajnikami.

Ocena guzów jajnika wykrytych w badaniach obrazowych:

W przypadku wykrycia guza jajnika za pomocą technik obrazowych, takich jak ultrasonografia, zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie, że guz może być złośliwy.

Ocena nowotworu u kobiet w okresie menopauzy:

W przypadku kobiet w okresie menopauzy, u których występują objawy sugerujące możliwość nowotworu jajnika.

Obserwacja pacjentek z grup ryzyka:

U kobiet, które są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia nowotworu jajnika ze względu na historię rodzinna, genetyczne predyspozycje, lub inne czynniki ryzyka.

Monitorowanie pacjentek z wcześniejszymi historiami nowotworów jajnika:

U kobiet, które wcześniej miały nowotwór jajnika i są monitorowane pod kątem ewentualnego nawrotu.

Badanie ROMA z markerami CA125 i HE4 ma na celu zwiększenie precyzji w diagnostyce nowotworu jajnika oraz ocenie ryzyka jego złośliwości. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, konieczne jest dalsze postępowanie diagnostyczne.

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji