Ogólny Stan Zdrowia – Mężczyzna (pakiet podstawowy)

170,00 

Uwzględniając wszystkie potrzeby zdrowotne mężczyzn przed 40 rokiem życia stworzyliśmy pakiet zawierający szeroki profil badań diagnostycznych, umożliwiający dokonanie ogólnej oceny stanu zdrowia Pacjenta. Wyniki pozwalają zweryfikować poprawność funkcjonowania poszczególnych układów oraz narządów i wykryć ewentualnie nieprawidłowości już na wczesnym etapie – ze szczególnym uwzględnieniem przypadłości częściej występujących u mężczyzn.

Regularne badania są kluczowym elementem profilaktyki zdrowotnej – niektóre stany chorobowe rozwijają się bowiem bezobjawowo. Ich szybkie wykrycie umożliwia natychmiastową diagnozę i wdrożenie skutecznego leczenia zapobiegającego powikłaniom.

SKU: 1501
Mocz- analiza ogólna z osadem
Morfologia krwi- 5 DIFF z rozmazem automatycznym
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Aminotransferaza asparaginowa (AST)
Białko całkowite
Bilirubina całkowita
CRP- met. ilościowa
Glukoza
Kreatynina + eGFR
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy)
Magnez całkowity (Mg)
Żelazo
Wapń całkowity
Testosteron
TSH
Elektrolity (Na, K, Cl) met. ISE

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

mocz + krew (EDTA) + surowica