Profilaktyka 40 Plus – jakie badania wykonam?

Morfologia to podstawowe badanie krwi, które ocenia ilość i jakość różnych komórek krwi, takich jak czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi. To ważne narzędzie diagnostyczne, które pozwala na identyfikację różnych zaburzeń krwi, takich jak niedokrwistość, infekcje, choroby krwi, a także monitorowanie skuteczności leczenia.

Cholesterol jest tłuszczowym związkiem, niezbędnym dla wielu funkcji organizmu, ale wysokie poziomy cholesterolu mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Regularne badanie cholesterolu całkowitego pomaga ocenić ryzyko i monitorować zdrowie serca.

Lipidogram to badanie, które ocenia poziomy różnych lipidów we krwi, takich jak cholesterol całkowity, cholesterol LDL (zły cholesterol), cholesterol HDL (dobry cholesterol) oraz triglicerydy. Lipidogram jest istotnym narzędziem diagnostycznym do oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wysoki poziom cholesterolu LDL i triglicerydów, oraz niski poziom cholesterolu HDL mogą zwiększać ryzyko rozwoju miażdżycy i zawału serca. Badanie lipidogramu pozwala na monitorowanie tych poziomów i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych w celu utrzymania zdrowia serca.

Glukoza to rodzaj cukru, który jest głównym źródłem energii dla organizmu. Poziom glukozy we krwi jest ściśle regulowany przez hormon insulinę. Badanie poziomu glukozy we krwi jest używane do diagnozowania i monitorowania cukrzycy oraz oceny tolerancji glukozy. Wysoki poziom glukozy we krwi może wskazywać na cukrzycę lub prediabetyczne stany, podczas gdy niski poziom glukozy może oznaczać hipoglikemię.

Badanie poziomu ALAT w krwi jest używane do oceny funkcji wątroby. W przypadku uszkodzenia lub choroby wątroby, poziom ALAT może wzrosnąć. Wysokie wartości ALAT mogą wskazywać na problemy takie jak zapalenie wątroby, choroba alkoholowa lub uszkodzenie wątroby spowodowane innymi czynnikami.

Enzym obecny w komórkach wątroby, serca, mięśni szkieletowych i innych narządach. Badanie poziomu ASPAT w krwi jest używane do oceny funkcji tych tkanek. W przypadku uszkodzenia wątroby, serca lub mięśni, poziom ASPAT może wzrosnąć. Wysokie wartości ASPAT mogą wskazywać na problemy, takie jak zapalenie wątroby, choroba serca, uszkodzenie mięśni lub inne schorzenia.

Enzym obecny w różnych tkankach, w tym w wątrobie, trzustce i nerkach. Badanie poziomu GGTP w krwi jest używane do oceny funkcji wątroby i dróg żółciowych. Wysokie wartości GGTP mogą wskazywać na uszkodzenie wątroby, choroby dróg żółciowych, alkoholizm lub przyjmowanie niektórych leków.

 Badanie poziomu kreatyniny we krwi jest używane do oceny funkcji nerek. Wysoki poziom kreatyniny może wskazywać na problemy z filtracją nerek i może być objawem choroby nerek lub innych stanów zdrowotnych.

Badanie ogólne moczu to rutynowe badanie laboratoryjne, które ocenia fizyczną, chemiczną i mikroskopową charakterystykę moczu. Pozwala ono na ocenę zdrowia układu moczowego oraz wykrywanie potencjalnych problemów, takich jak infekcje dróg moczowych, obecność krwi, białka lub glukozy w moczu.

Kwas moczowy jest naturalnie występującym związkiem, który powstaje w wyniku rozpadu puryn w organizmie. Wysoki poziom kwasu moczowego może wskazywać na podwyższony metabolizm puryn lub problemy z ich wydalaniem, co może prowadzić do skazy moczanowej lub dny moczanowej.

To ważne badanie służy do wczesnego wykrywania problemów z przewodem pokarmowym, takich jak krwawienie z żołądka, jelit lub innych obszarów. Wykrycie krwi utajonej w kale może wskazywać na różne schorzenia, takie jak choroba wrzodowa, polipy jelitowe, nowotwory jelit, zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna. Regularne badanie na krew utajoną w kale jest zalecane szczególnie osobom powyżej 50. roku życia w celu wczesnego wykrywania potencjalnych problemów zdrowotnych.

PSA jest białkiem produkowanym przez gruczoł krokowy, a jego poziom może wzrastać w przypadku stanów takich jak przerost prostaty, zapalenie gruczołu krokowego lub rak prostaty. Badanie PSA jest pomocne w wczesnym wykrywaniu raka prostaty i monitorowaniu postępów leczenia.

Pomiar ciśnienia tętniczego

Ciśnienie tętnicze jest istotnym wskaźnikiem zdrowia sercowo-naczyniowego. Wysokie ciśnienie może wskazywać na nadciśnienie, które jest czynnikiem ryzyka dla wielu chorób, takich jak choroba serca i udar. Prawidłowe monitorowanie ciśnienia tętniczego jest ważne dla zapobiegania i kontroli tych schorzeń.

Pomiary masy ciałą, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)

Wskaźnik masy ciała (BMI) jest obliczany na podstawie masy ciała i wzrostu. Jest to powszechnie używany wskaźnik do oceny, czy masa ciała jest prawidłowa, niedowaga, nadwaga lub otyłość. Pomiar tych danych może pomóc w określeniu indywidualnych celów zdrowotnych i podejmowaniu odpowiednich działań, takich jak dostosowanie diety i stylu życia.

Ocena miarowości rytmu serca (Pomiar tętna)

 Serce zdrowej osoby w normalnym rytmie powinno bić równomiernie, czyli mieć regularne odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi skurczami. Nieregularności w miarowości rytmu serca mogą wskazywać na problemy z układem sercowo-naczyniowym, takie jak arytmia serca.

listopad 2023

Zbadaj się

Regularne badania umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości i stanów chorobowych oraz pozwalają na szybkie podjęcie skutecznego leczenia.

Call Now Button