Filter
 • Amfetamina w moczu – met. jakościowa

  Badanie amfetaminy w moczu jest przeprowadzane w celu wykrycia obecności tej substancji psychoaktywnej w organizmie.

  18,00 

  kod badania: 612
 • AMH (ocena rezerwy jajnikowej)

  Ogólne informacje o badaniu:

  Hormon anty-mullerian jest to białko produkowane przez komórki jajowe, które znajdują się w jajniku kobiety w wieku reprodukcyjnym. Oznaczenie poziomu AMH jest przydatne w diagnostyce zaburzeń…

  240,00 

  kod badania: 302
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)

  Ogólne informacje o badaniu:

  Badanie ALT służy do wykrywania uszkodzenia wątroby. Zwiększenie aktywności ALT obserwuje się w przypadku uszkodzenia wątroby, w przebiegu zapaleń wątroby na tle wirusowym, toksycznym, polekowym, w…

  7,00 

  kod badania: 48
 • Aminotransferaza asparaginowa (AST)

  Ogólne informacje o badaniu:

  Badanie jest częścią grupy badań służących ogólnej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Wykonuje się je w przypadku prognozowania przebiegu choroby bądź podejrzenia choroby wątroby, zatrucia bądź przedawkowania…

  7,00 

  kod badania: 49
 • Amylaza

  Ogólne informacje o badaniu:

  Amylaza to enzym trawienny. Głównymi narządami produkującym amylazę są ślinianki i trzustka. Ocena amylazy w surowicy krwi jest użytecznym wskaźnikiem diagnostycznym chorób dotykających trzustkę. W przypadku…

  10,00 

  kod badania: 50
 • Amylaza w moczu

  Ogólne informacje o badaniu:

  Amylaza wydalana jest z organizmu przez nerki i przewód pokarmowy. Wzrost jej stężeń w moczu obserwowany jest w przypadku zaburzeń pracy trzustki. Ponadto badanie wykonane z…

  10,00 

  kod badania: 51
 • ANA Profil 3

  Ogólne informacje o badaniu:

  W przypadku dodatnich wyników ANA1 oraz ANA2. Kontynuacją diagnostyki jest wykonanie badania ANA 3 które jest pomocne w celu diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych takich jak toczeń trzewny…

  160,00 

  kod badania: 702
 • ANA Screen

  Badanie ANA (Antinuclear Antibody) Screen, znane również jako przeciwciała antyjądrowe, to test laboratoryjny mający na celu wykrycie obecności przeciwciał skierowanych przeciwko strukturom jądrowym komórek organizmu, zwanych przeciwciałami antyjądrowymi. Badanie…

  50,00 

  kod badania: 708
 • Analiza 5 mutacji w genie BRCA1

  Ogólne informacje o badaniu:

  pozwala wykryć predyspozycję genetyczną do raka piersi i jajnika
  informuje o grupie ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika
  pozwala oszacować indywidualne ryzyko choroby nowotworowej
  jeśli…

  401,00 

  kod badania: 920
 • Analiza mutacji w genie BRCA1 i BRCA2

  Ogólne informacje o badaniu:

  pozwala wykryć predyspozycję genetyczną do raka piersi i jajnika
  informuje o grupie ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika
  pozwala oszacować indywidualne ryzyko choroby nowotworowej
  jeśli…

  500,00 

  kod badania: 2029
 • Androstendion

  Ogólne informacje o badaniu:

  Badanie najczęściej wykonuje się wraz z badaniami testosteronu czy hormonów z grupy estrogenów. Podwyższony poziom androstendionu występuje w hirsutyzmie, wrodzonym przeroście nadnerczy, guzach wytwarzających ACTH, przeroście…

  43,00 

  kod badania: 279
 • Antybiogram (1 patogen)

  Antybiogram ma na celu określenie wrażliwości drobnoustrojów na różne antybiotyki. Jest to ważne narzędzie diagnostyczne, które pomaga w doborze odpowiedniego antybiotyku do leczenia infekcji.

  30,00 

  kod badania: 1068