Zdolność wiązania żelaza (UIBC)

12,00 

Żelazo jest niezbędnym elementem podczas produkcji czerwonych krwinek (erytrocytów), które odpowiadają za transport tlenu w organizmie. Zbyt niski poziom żelaza prowadzi do wystąpienia anemii. Badanie UIBC jest badaniem pochodnym do badania TIBC – czyli całkowitej zdolności wiązania żelaza. Utajona zdolność wiązania żelaza oblicza pozostałe wolne miejsca wiązania tego pierwiastku na transferynie. Zwiększona wartość UIBC występuje w przypadku niedoborów żelaza lub innych chorób przewlekłych, a także w wyniku niedożywienia.

SKU: 124

Opis

Badanie utajonej zdolności wiązania żelaza (UIBC) jest istotnym wskaźnikiem w diagnostyce zaburzeń związanych z metabolizmem żelaza, takich jak niedokrwistość z niedoboru żelaza czy hemochromatoza. Żelazo odgrywa kluczową rolę w organizmie, uczestnicząc między innymi w procesie erytropoezy oraz transportując tlen do komórek za pośrednictwem hemoglobiny. Badanie UIBC pozwala ocenić zdolność transferryny, białka wiążącego żelazo, do przyłączania dodatkowej ilości żelaza, co może mieć istotne znaczenie w różnicowaniu różnych stanów chorobowych.

Wskazania do badania UIBC:

Podejrzenie niedokrwistości z niedoboru żelaza:

Objawy takie jak osłabienie, bladość skóry, bóle głowy czy zmęczenie mogą sugerować niedobór żelaza, co z kolei skłania do wykonania badań diagnostycznych, w tym UIBC.

Analiza morfologii krwi:

Nieprawidłowe wyniki morfologii krwi, takie jak niski poziom hemoglobiny czy obniżona liczba krwinek czerwonych, mogą wskazywać na niedokrwistość z niedoboru żelaza, co z kolei motywuje do wykonania badań markerów żelaza, w tym UIBC.

Monitorowanie stanu zdrowia:

Badanie UIBC może być również wykonywane w celu monitorowania stanu zdrowia osób z zaburzeniami gospodarki żelazem, takimi jak hemochromatoza czy choroby przewlekłe.

Interpretacja wyników UIBC:

Podwyższona wartość UIBC:

Oznacza to, że w surowicy krwi jest niski poziom żelaza, a więc wiele cząsteczek transferryny nie zostało wysyconych żelazem. Wysokie wartości UIBC mogą towarzyszyć stanom takim jak niedokrwistość z niedoboru żelaza, choroby przewlekłe czy krwawienia.

Obniżona wartość UIBC:

Wskazuje na wysoki poziom żelaza we krwi. Może to sugerować obecność stanów takich jak hemochromatoza, anemia złośliwa czy przewlekłe zakażenia.

Badanie UIBC, w połączeniu z innymi testami oceniającymi metabolizm żelaza, stanowi istotne narzędzie w diagnostyce i monitorowaniu różnych stanów chorobowych związanych z gospodarką żelazem w organizmie. Interpretacja wyników powinna być dokonywana przez wykwalifikowanego lekarza, biorąc pod uwagę całościowy obraz kliniczny pacjenta.

Powiązanie badania:

Żelazo (Fe)

Zdolność wiązania żelaza (TIBC)

Transferyna

Ferrytyna

 

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica

 • Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:
  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

  Więcej informacji