Zakrzepica Pakiet : FV, FII, MTHFR, PAI-1, R2 CZYNNIKA V

610,00 

Pakiet ten stanowi najszerszy panel badań mających na celu określenie predyspozycji genetycznej do nadkrzepliwości i zakrzepicy.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 2026

Opis

Pakiet ten stanowi najszerszy panel badań mających na celu określenie predyspozycji genetycznej do nadkrzepliwości i zakrzepicy.

Geny FV (czynnik V), FII (czynnik II), MTHFR (metylenotetrahydrofolian reduktaza), PAI-1 (inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1) oraz R2 (czynnik V) odnoszą się do różnych genów związanych z procesem krzepnięcia krwi i metabolizmem. Oto informacje na ich temat:

  1. Gen FV (czynnik V): Gen FV koduje białko zwaną czynnikiem V, które odgrywa rolę w procesie krzepnięcia krwi. Mutacja w genie FV, znana jako mutacja Leiden (opisana wcześniej), jest związana z większym ryzykiem zakrzepicy.
  2. Gen FII (czynnik II): Gen FII koduje białko zwaną czynnikiem II, czyli protrombiną. Mutacje w genie FII, takie jak mutacja protrombiny G20210A, mogą zwiększać ryzyko zakrzepicy.
  3. Gen MTHFR (metylenotetrahydrofolian reduktaza): Gen MTHFR koduje enzym o tej samej nazwie, który bierze udział w metabolizmie folianów. Mutacje w genie MTHFR, takie jak mutacje C677T i A1298C, mogą wpływać na metabolizm folianów i być związane z niektórymi chorobami, takimi jak miażdżyca czy wady rozwojowe u płodu.
  4. Gen PAI-1 (inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1): Gen PAI-1 koduje białko zwane inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1. PAI-1 reguluje proces rozkładu skrzeplin poprzez hamowanie aktywatorów plazminogenu. Zmiany w ekspresji lub aktywności PAI-1 mogą mieć wpływ na ryzyko zakrzepicy.
  5. Gen R2 (czynnik V): Gen R2 odnosi się do podjednostki R2 czynnika V. Czynnik V jest kluczowym białkiem krzepnięcia krwi. Mutacje w genie R2 mogą wpływać na funkcję czynnika V i być związane z ryzykiem zakrzepicy.

Wszystkie te geny są związane z procesem krzepnięcia krwi i mogą mieć wpływ na ryzyko zakrzepicy. Badania genetyczne, takie jak analiza DNA metodą PCR, mogą być wykorzystywane do identyfikacji mutacji w tych genach i oceny ryzyka zakrzepicy u pacjentów.

Informacje dodatkowe

Termin

21 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)