Zakrzepica: Mutacja w genie czynnika II (protrombina)

280,00 

Mutacja w genie czynnika II (protrombina) jest jednym z genetycznych czynników ryzyka zakrzepicy. Protrombina jest białkiem biorącym udział w procesie krzepnięcia krwi poprzez przekształcanie się w trombinę, kluczowy enzym w tworzeniu skrzeplin.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 528

Opis

Mutacja w genie czynnika II (protrombina) jest jednym z genetycznych czynników ryzyka zakrzepicy. Protrombina jest białkiem biorącym udział w procesie krzepnięcia krwi poprzez przekształcanie się w trombinę, kluczowy enzym w tworzeniu skrzeplin.

Mutacja w genie czynnika II polega na zmianie w kodonie 20210 genotypu protrombiny, co prowadzi do zwiększonego poziomu protrombiny w osoczu krwi. Ta podwyższona aktywność protrombiny sprzyja skłonności do tworzenia się nieprawidłowych skrzeplin (zakrzepów) w naczyniach krwionośnych.

Obecność mutacji w genie czynnika II jest związana z większym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy żył głębokich, zakrzepicy żył powierzchownych (np. żylaków), zakrzepicy w młodym wieku oraz powikłań zakrzepowo-zatorowych. Mutacja ta ma mniejsze znaczenie w przypadku ryzyka zakrzepicy tętniczej.

Diagnoza mutacji w genie czynnika II protrombiny może być potwierdzona poprzez badanie genetyczne, takie jak analiza DNA przy użyciu metody PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy). Wyniki badania genetycznego pozwalają na potwierdzenie obecności lub brak mutacji w genie czynnika II.

W przypadku wykrycia mutacji w genie czynnika II, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku osób zwiększonego ryzyka zakrzepicy. Lekarz może zalecić odpowiednie środki profilaktyczne, takie jak zmiana stylu życia, unikanie czynników ryzyka, stosowanie leków przeciwzakrzepowych lub inne formy profilaktyki.

Warto zauważyć, że mutacja w genie czynnika II nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na ryzyko zakrzepicy. Inne czynniki genetyczne, środowiskowe i styl życia również odgrywają istotną rolę.

Informacje dodatkowe

Termin

21 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)