Zakrzepica : Mutacja Leiden w genie czynnika V

280,00 

Mutacja Leiden w genie czynnika V (Faktor V Leiden) jest jednym z najczęstszych genetycznych czynników ryzyka zakrzepicy. Dotyczy to zmiany w genie kodującym czynnik V krzepnięcia krwi, który jest odpowiedzialny za regulację procesu krzepnięcia.

 

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 529

Opis

Mutacja Leiden w genie czynnika V (Faktor V Leiden) jest jednym z najczęstszych genetycznych czynników ryzyka zakrzepicy. Dotyczy to zmiany w genie kodującym czynnik V krzepnięcia krwi, który jest odpowiedzialny za regulację procesu krzepnięcia.

Mutacja Leiden polega na substytucji jednej z par zasad w genie czynnika V, co prowadzi do wytwarzania zmienionej formy tego białka. Ta zmieniona forma czynnika V jest mniej skłonna do rozpoznania i rozkładu przez inne białka odpowiedzialne za hamowanie procesu krzepnięcia. W rezultacie, osoby z mutacją Leiden mają zwiększone ryzyko tworzenia się nieprawidłowych skrzeplin (zakrzepów) w naczyniach krwionośnych.

Obecność mutacji Leiden w genie czynnika V wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy żył głębokich, zakrzepicy żył powierzchownych (np. żylaków), zakrzepicy w ciąży oraz zakrzepicy w młodym wieku. Jest to szczególnie istotne w przypadku sytuacji, które sprzyjają powstawaniu zakrzepów, takich jak urazy, operacje, długotrwałe unieruchomienie, nadużywanie doustnych środków antykoncepcyjnych lub terapia hormonalna.

Diagnoza mutacji Leiden w genie czynnika V może być potwierdzona poprzez badanie genetyczne, takie jak analiza DNA przy użyciu metody PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy). Wyniki badania genetycznego pozwalają potwierdzić obecność lub brak mutacji Leiden.

W przypadku wykrycia mutacji Leiden w genie czynnika V, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, szczególnie w przypadku osób zwiększonego ryzyka zakrzepicy. Lekarz może zalecić odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak zmiana stylu życia, unikanie czynników ryzyka, stosowanie leków przeciwzakrzepowych lub inne formy profilaktyki.

Warto zauważyć, że mutacja Leiden w genie czynnika V nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na ryzyko zakrzepicy. Inne czynniki genetyczne i środowiskowe również odgrywają istotną rolę.

Informacje dodatkowe

Termin

21 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)