Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV-DNA) | metoda ilościowa QPCR

240,00 

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) jest wirusem z rodziny Flaviviridae, który atakuje wątrobę i może prowadzić do przewlekłego zakażenia, marskości wątroby, raka wątrobowokomórkowego i innych powikłań.

 

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 413

Opis

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) jest wirusem z rodziny Flaviviridae, który atakuje wątrobę i może prowadzić do przewlekłego zakażenia, marskości wątroby, raka wątrobowokomórkowego i innych powikłań.

Badanie HCV-DNA, czyli badanie materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu C za pomocą metody ilościowej QPCR (kwantytatywnej reakcji łańcuchowej polimerazy), jest jedną z technik diagnostycznych stosowanych do wykrywania obecności i ilości wirusa w organizmie pacjenta.

Badanie HCV-DNA metodą QPCR jest bardzo czułe i specyficzne, umożliwiając precyzyjne określenie ilości wirusa w organizmie. Jest to szczególnie przydatne w ocenie stopnia zakażenia, monitorowaniu skuteczności leczenia oraz określeniu odpowiedzi na terapię przeciwwirusową.

Wyniki badania HCV-DNA metodą QPCR są prezentowane jako ilość kopii wirusa na jednostkę objętości próbki (na przykład na mililitr krwi). Wynik ilościowy pozwala na ocenę obciążenia wirusem (tzw. obciążenie wirusowe) i monitorowanie zmian po czasie.

Informacje dodatkowe

Termin

14 dni roboczych

Materiał

surowica (na podłożu żelowym)