Kiła (Treponema pallidum) VDRL przeciwciała (IgA, IgM, IgG)

16,00 

Kiła to choroba weneryczna, za której istnienie odpowiada krętek blady Treponema palidum. Do diagnozowaniu kiły stosowany jest test VDRL – proste oznaczenie, które daje dodatnie wyniki ok. 12-15 dni po wystąpieniu zmiany pierwotnej. Testy VDRL wykonywany jest obowiązkowo jako badanie przesiewowe stosowane u wszystkich kobiet ciężarnych w Polsce. Test nie jest swoisty dla kiły i może dawać wyniki fałszywie dodatnie również w toczniu, przewlekłym zapaleniu wątroby, zespole antyfosfolipidowym.

SKU: 424

Opis

Badanie serologiczne VDRL służy do pomiaru stężenia przeciwciał, które są skierowane przeciwko tłuszczowym składnikom bakterii. Jest to badanie nieswoiste, które może wskazywać na obecność innych chorób.

Cel badania VDRL:

  • Diagnostyka kiły: badanie VDRL jest stosowane jako test przesiewowy w diagnostyce kiły, choroby bakteryjnej wywoływanej przez krętka bladego. Kiła może być przenoszona drogą płciową, przezłożyskową, a nawet poprzez pocałunek, jeśli w gardle osoby chorej obecne są zmiany chorobowe.
  • Monitorowanie leczenia: badanie VDRL jest wykorzystywane do monitorowania efektywności leczenia kiły.
  • Badanie w ciąży: oznaczanie odczynu VDRL jest obowiązkowe u kobiet ciężarnych, wykonywane na początku i końcu ciąży oraz przed porodem.

Objawy kiły: Pierwszym objawem kiły jest zazwyczaj zmiana pierwotna, która może prowadzić do powstania tzw. wrzodu twardego. Nieleczona kiła może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak uszkodzenia układu krążenia, nerwowego, kości, stawów i wzroku. Szczególnie groźna jest kiła w ciąży, ponieważ może prowadzić do zakażenia dziecka i poważnych uszkodzeń mózgu.

Interpretację wyników pozostawia się lekarzowi. Wynik ujemny sugeruje brak zakażenia kiłą, ale wynik pozytywny wymaga potwierdzenia bardziej specyficznymi testami, takimi jak FTA ABS.

Dodatkowo, wynik dodatni VDRL może być spowodowany innymi chorobami, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, malaria czy borelioza.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji