VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG) – met. jakościowa

15,00 

Ogólne informacje o badaniu:

Kiła to choroba weneryczna, za której istnienie odpowiada krętek blady Treponema palidum. Do diagnozowaniu kiły stosowany jest test VDRL ( WR ) – proste, tanie oznaczenie, które daje dodatnie wyniki ok. 12-15 dni po wystąpieniu zmiany pierwotnej. Testy VDRL wykonywany jest obowiązkowo jako badanie przesiewowe stosowane u wszystkich kobiet ciężarnych w Polsce. Test nie jest swoisty dla kiły i może dawać wyniki fałszywie dodatnie również w toczniu, przewlekłym zapaleniu wątroby, zespole antyfosfolipidowym. Ujemny wynik testu uzyskuje się zwykle w ciągu 2 lat w przypadku kiły I-rzędowej i II-rzędowej oraz 5 lat w przypadku kiły serologicznej.

 

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo.

SKU: 424

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica