CRP

Tkankowy swoisty antygen polipeptydowy (TPS)

58,00 

TPS (tissue polypeptide specific antigen) jest markerem nowotworowym, który odzwierciedla dynamikę wzrostu nowotworów pochodzenia nabłonkowego.

SKU: 358

Opis

W trakcie tego testu oznacza się w surowicy tkankowy swoisty antygen polipeptydowy, który biologicznie składa się z rozpuszczalnych fragmentów ludzkiej cytokeratyny 18, obecnych w surowicy krwi. Cytokeratyny to białka będące składnikiem cytoszkieletu komórek nabłonkowych.

Cytokeratyna 18, w połączeniu z cytokeratyną 8, występuje we wszystkich komórkach nabłonkowych. Obecność cytokeratyny 18 wykryto histochemicznie w różnych tkankach, takich jak wątroba, przewód trzustkowy, gruczoły dokrewne, kanaliki nerkowe, tarczyca, drogi moczowe i rodne. Komórki nowotworowe pochodzenia nabłonkowego rzadko wykazują silniejszą ekspresję keratyny niż ich zdrowe odpowiedniki.

W surowicy osób zdrowych obserwuje się niewielkie stężenia TPS. Jednakże wzrost poziomu keratyny w surowicy jest zauważalny u pacjentów z różnymi nowotworami nabłonkowymi, takimi jak rak płuc, szyjki macicy, piersi, jajnika, pęcherza moczowego, prostaty oraz raki żołądkowo-jelitowe. Wyższe stężenie keratyny 18 w surowicy chorych na te nowotwory związane jest z większą aktywnością proliferacyjną komórek, a nie z masą nowotworu. Dlatego nawet mały nowotwór o dużej dynamice może wywołać większy wzrost TPS w surowicy niż nowotwór o dużej masie, ale słabej proliferacji.

Oznaczenia TPS mają zastosowanie zarówno w diagnostyce, jak i w monitorowaniu terapii nowotworowej. W przypadku raka szyjki macicy jednoczesne oznaczanie TPS i antygenu raka płaskonabłonkowego SCC-Ag pozwala na lepszą ocenę agresywności nowotworu i stopnia zaawansowania.

Wzrost stężenia TPS w surowicy może być obserwowany również w trakcie ciąży, w łagodnych chorobach wątroby, niewydolności nerek, uogólnionych zakażeniach oraz cukrzycy.

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji