Test Sporal A

30,00 

Test Sporal A jest przeprowadzany w celu monitorowania skuteczności procesu sterylizacji parą wodną pod nadciśnieniem. Jest to wskaźnik, który pomaga ocenić, czy proces sterylizacji jest wystarczająco efektywny w eliminacji form przetrwalnikowych bakterii.

SKU: 1056

Opis

Pobieranie próbek:

Wskaźnik biologiczny Sporal A to specjalnie przygotowane formy przetrwalnikowe bakterii, które są umieszczone na nośniku, takim jak papier lub taśma. Te formy przetrwalnikowe są odporne na warunki sterylizacyjne.

Umieszczanie wskaźnika w trudno dostępnych miejscach:

Próbkę wskaźnika Sporal A umieszcza się w trudno dostępnych miejscach, które są wyjątkowo wymagające w kontekście sterylizacji. Mogą to być obszary, gdzie para wodna może mieć trudności z dotarciem.

Egzekucja procesu sterylizacji:

Następnie przeprowadza się normalny cykl sterylizacji parą wodną pod nadciśnieniem. Proces ten obejmuje podgrzewanie wody do wysokiej temperatury w obecności pary wodnej pod podwyższonym ciśnieniem.

Inkubacja wskaźnika:

Po zakończeniu procesu sterylizacji, nośnik z formami przetrwalnikowymi bakterii jest inkubowany w warunkach sprzyjających wzrostowi bakterii, co umożliwia ocenę, czy bakterie przetrwały proces sterylizacji.

Odczyt wyników:

Wyniki odczytu wskaźnika Sporal A są oceniane na podstawie wzrostu bakterii. Brak wzrostu świadczy o skuteczności sterylizacji, podczas gdy obecność wzrostu może wskazywać na nieprawidłowości w procesie.

Znaczenie wyników:

Wyniki badania Sporal A są interpretowane jako wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Jeśli wyniki są pozytywne, może to sugerować konieczność dostosowania warunków sterylizacji lub przeglądu procesu, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów poprzez eliminację potencjalnie patogennych mikroorganizmów.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

sporal