S100 (marker nowotworowy czerniaka i guzów mózgu)

138,00 

Badanie poziomu białka S100 stanowi istotny element diagnostyki chorób nowotworowych, zwłaszcza czerniaka złośliwego. Regularne monitorowanie stężenia tego białka umożliwia wczesne wykrycie nawrotów choroby oraz ocenę skuteczności leczenia. Jednocześnie ważne jest dbanie o profilaktykę nowotworów skóry poprzez regularne badania dermatologiczne.

SKU: 367

Opis

Białko S100, stanowiące specyficzny rodzaj białka, charakteryzuje się zdolnością do wiązania wapnia oraz uczestniczy w różnorodnych procesach zachodzących w ludzkim organizmie, takich jak podziały komórkowe, różnicowanie się komórek oraz reakcje zapalne. Badanie poziomu białka S100 umożliwia ocenę jego stężenia w organizmie i jest szczególnie istotne jako marker nowotworowy w przypadku niektórych rodzajów nowotworów oraz do monitorowania przebiegu choroby.

Rola białka S100 w organizmie:

Białko S100 odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biologicznych, w tym podziałach komórkowych, różnicowaniu się komórek oraz reakcjach zapalnych. Jest także związane z funkcją wydzielania hormonów przez przysadkę mózgową. Istnieje kilka podtypów białka S100, które różnią się między sobą budową i miejscem występowania w tkankach ludzkiego ciała.

Kiedy należy badać białko S100?

Badanie poziomu białka S100 jest zalecane w przypadku podejrzenia lub monitorowania choroby nowotworowej, zwłaszcza w przypadku czerniaka złośliwego, gdzie stężenie białka S100 w surowicy krwi koreluje ze stopniem zaawansowania choroby i stanowi wskaźnik prognostyczny.

Kto powinien badać białko S100?

Badanie poziomu białka S100 jest zalecane dla pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu, zwłaszcza czerniaka złośliwego. Jest również wykonywane w celu monitorowania przebiegu choroby nowotworowej oraz oceny skuteczności leczenia. Badanie to może być zlecane również w celu monitorowania innych chorób, w których poziom białka S100 może być podwyższony, takich jak stany zapalne.

Interpretacja wyników:

Podwyższone poziomy białka S100 mogą wskazywać na obecność choroby nowotworowej, jednak należy pamiętać, że podwyższone stężenie tego białka może być również obserwowane w innych stanach patologicznych, takich jak stany zapalne. Dlatego wyniki badania zawsze powinny być interpretowane przez lekarza, który weźmie pod uwagę całościowy obraz kliniczny pacjenta.

 

Informacje dodatkowe

Termin

14 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji