Rak piersi i jajnika : 10 mutacji

1032,00 

Ogólne informacje o badaniu:

 • pozwala wykryć predyspozycję genetyczną do raka piersi i jajnika
 • informuje o grupie ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika
 • pozwala oszacować indywidualne ryzyko choroby nowotworowej
 • jeśli chorujesz na raka piersi lub jajnika, badanie potwierdzi, z jakim markerem genetycznym wiąże się Twoja choroba, i będzie podstawą do objęcia badaniami genetycznymi Twoich najbliższych krewnych

Badanie 10 mutacji w genach BRCA1, CHEK2 i PALB2 jest zalecane dla populacji polskiej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych z 2019r.

Panel badań przeznaczony jest do wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w grupach wysokiego ryzyka zachorowania na dziedzicznie uwarunkowanego raka piersi i jajnika.

Na badanie genu BRCA1 składa się analiza 5 mutacji:

 • 5382insC (c.5266dupC, p.GIn1756Pro)
 • C61G (c.181T>G.pCys61Gl)
 • 4153delA (c.4035delA, p.Glu1346Lysfs)
 • 3819del5 (c.3700_3704delGTAAA, p.Val1234Glnf)
 • 185delAG (c.68_69delAG, p.Glu23Valfs).

Ryzyko zachorowania nosicielek mutacji w BRCA1 na raka piersi wynosi od 80%, a raka jajnika do 60% w skali życia.

Na badanie genu CHEK2 składa się analiza 3 mutacji:

 • 1100delC (p.Thr367Metfs)
 • IVS2+1G>A (c.444+1G>A)
 • del 5395 (c.1037+1538_1224+328del5395).

Mutacje genu CHEK2 mogą nawet 4-krotnie podnosić ryzyko rozwoju raka piersi oraz 2-krotnie ryzyko rozwoju raka jajnika.

Na badanie genu PALB2 składa się analiza 2 mutacji:

 • 509_510delGA, R170fs (p.Arg170fs)
 • 172_175delTTGT (p.Gln60fs).

Mutacje genu PALB2 predysponują do postaci raka piersi o agresywnym przebiegu i złym rokowaniu. U Polek dominują 2 mutacje w genie PALB2, a u ich nosicielek ryzyko zachorowania na raka piersi jest blisko 5 razy większe i wynosi 70%, jeśli ktoś z krewnych chorował na nowotwór tego narządu.

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo

*materiał do badania laboratorium pobiera od poniedziałku do czwartku

SKU: 2029-1

Informacje dodatkowe

Termin

21 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)