PTA (Alloprzeciwciała)

30,00 

Ogólne informacje o badaniu:

PTA, czyli Pośredni Test Antyglobulinowy, to podstawowe badanie serologiczne, towarzyszące każdemu oznaczeniu grupy krwi i jednocześnie badanie przesiewowe stosowane u ciężarnych w celu wczesnej diagnostyki i oceny zagrożenia chorobą hemolityczną płodu/noworodka. Badanie to ma na celu wykrycie przeciwciał, skierowanych przeciwko antygenom krwinek, które wiążąc się na powierzchni krwinek czerwonych, mogą wywołać hemolizę immunologiczną. Dodatnie wyniki PTA mogą przemawiać za występowaniem niedokrwistości hemolitycznej, choroby zimnych aglutynin, napadowej zimnej hemoglobinurii, zagrożenia chorobą hemolityczną płodu/noworodka.

 

Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi. Ważne jest, by pacjent na badanie stawił się w dokumentem tożsamości, a ciężarna z wynikiem grupy krwi, jeśli taki posiada.

SKU: 251

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

krew żylna