PTA (Alloprzeciwciała)

30,00 

PTA, czyli Pośredni Test Antyglobulinowy, to podstawowe badanie serologiczne, towarzyszące każdemu oznaczeniu grupy krwi i jednocześnie badanie przesiewowe stosowane u ciężarnych w celu wczesnej diagnostyki i oceny zagrożenia chorobą hemolityczną płodu/noworodka. Badanie to ma na celu wykrycie przeciwciał, skierowanych przeciwko antygenom krwinek, które wiążąc się na powierzchni krwinek czerwonych, mogą wywołać hemolizę immunologiczną. Dodatnie wyniki PTA mogą przemawiać za występowaniem niedokrwistości hemolitycznej, choroby zimnych aglutynin, napadowej zimnej hemoglobinurii, zagrożenia chorobą hemolityczną płodu/noworodka.

SKU: 251

Opis

Przed badaniem alloprzeciwciał (PTA) ważne jest przeprowadzenie odpowiedniego wywiadu, który może obejmować następujące aspekty:

Historia Transfuzji:

Pytania dotyczące wcześniejszych transfuzji krwi pacjenta.

W przypadku przeszłych transfuzji, istotne jest określenie, czy doszło do reakcji transfuzji, jakie były objawy oraz czy zostały podjęte jakiekolwiek interwencje.

Historia Ciąży:

W przypadku kobiet w ciąży pytania o wcześniejsze ciąże, porody i możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego Rh.

Historia Przeszczepów:

Jeśli pacjent przeszedł przeszczep narządu lub tkanek, ważne jest pytanie o historię przeszczepów, w tym rodzaj przeszczepu i ewentualne leczenie immunosupresyjne.

Historia Chorób Autoimmunologicznych:

Badanie możliwości występowania chorób autoimmunologicznych, które mogą wpływać na układ immunologiczny pacjenta.

Historia Zakażeń:

Pytania o historię zakażeń, szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na układ immunologiczny.

Leczenie Farmakologiczne:

Ocena stosowanych leków, zwłaszcza tych, które mogą wpływać na układ immunologiczny.

Historia Donacji Krwi:

Pytania dotyczące ewentualnych prób oddania krwi, zarówno udanych, jak i nieudanych.

Inne Czynniki Ryzyka:

Ocena innych czynników ryzyka, takich jak choroby nowotworowe, zaburzenia hematologiczne, czy choroby przewlekłe.

Przed badaniem PTA ważne jest również poinformowanie o celu badania, procedurze.

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

krew żylna

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Ważne jest, by pacjent na badanie stawił się w dokumentem tożsamości, a ciężarna z wynikiem grupy krwi, jeśli taki posiada.