PTA (Alloprzeciwciała)

30,00 

PTA, czyli Pośredni Test Antyglobulinowy, to podstawowe badanie serologiczne, towarzyszące każdemu oznaczeniu grupy krwi i jednocześnie badanie przesiewowe stosowane u ciężarnych w celu wczesnej diagnostyki i oceny zagrożenia chorobą hemolityczną płodu/noworodka. Badanie to ma na celu wykrycie przeciwciał, skierowanych przeciwko antygenom krwinek, które wiążąc się na powierzchni krwinek czerwonych, mogą wywołać hemolizę immunologiczną. Dodatnie wyniki PTA mogą przemawiać za występowaniem niedokrwistości hemolitycznej, choroby zimnych aglutynin, napadowej zimnej hemoglobinurii, zagrożenia chorobą hemolityczną płodu/noworodka.

SKU: 251

Opis

Przed badaniem alloprzeciwciał (PTA) ważne jest przeprowadzenie odpowiedniego wywiadu, który może obejmować następujące aspekty:

Historia Transfuzji:

Pytania dotyczące wcześniejszych transfuzji krwi pacjenta.

W przypadku przeszłych transfuzji, istotne jest określenie, czy doszło do reakcji transfuzji, jakie były objawy oraz czy zostały podjęte jakiekolwiek interwencje.

Historia Ciąży:

W przypadku kobiet w ciąży pytania o wcześniejsze ciąże, porody i możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego Rh.

Historia Przeszczepów:

Jeśli pacjent przeszedł przeszczep narządu lub tkanek, ważne jest pytanie o historię przeszczepów, w tym rodzaj przeszczepu i ewentualne leczenie immunosupresyjne.

Historia Chorób Autoimmunologicznych:

Badanie możliwości występowania chorób autoimmunologicznych, które mogą wpływać na układ immunologiczny pacjenta.

Historia Zakażeń:

Pytania o historię zakażeń, szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na układ immunologiczny.

Leczenie Farmakologiczne:

Ocena stosowanych leków, zwłaszcza tych, które mogą wpływać na układ immunologiczny.

Historia Donacji Krwi:

Pytania dotyczące ewentualnych prób oddania krwi, zarówno udanych, jak i nieudanych.

Inne Czynniki Ryzyka:

Ocena innych czynników ryzyka, takich jak choroby nowotworowe, zaburzenia hematologiczne, czy choroby przewlekłe.

Przed badaniem PTA ważne jest również poinformowanie o celu badania, procedurze.

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

krew żylna

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji