Posiew mleka kobiecego

43,00 

Posiew mleka kobiecego to badanie mikrobiologiczne mające na celu identyfikację bakterii obecnych w materiale biologicznym, jakim jest mleko kobiece. Procedura ta umożliwia lekarzowi skuteczne wdrożenie odpowiedniego leczenia, uwzględniającego także oporność bakterii na konkretne grupy antybiotyków. Badanie to odgrywa istotną rolę w diagnostyce i leczeniu zapalenia gruczołu piersiowego, szczególnie gdy objawy nie ustępują po pierwotnym leczeniu lub ulegają pogorszeniu.

SKU: 1029

Opis

Materiałem do badania jest mleko kobiece, które w warunkach zdrowych nie powinno zawierać drobnoustrojów. Obecność bakterii w mleku świadczy zwykle o istniejącej infekcji w gruczole piersiowym. Procedura posiewu polega na rozmnażaniu mikroorganizmów na specjalnych podłożach, co umożliwia ich identyfikację na podstawie charakterystycznego wyglądu kolonii bakteryjnej oraz tempa wzrostu. Dodatkowo, badanie ocenia stopień zahamowania rozwoju bakterii w obecności określonych substancji leczniczych.

Badanie posiew mleka kobiecego,  jest zazwyczaj zlecane w przypadku pacjentek z objawami zapalenia gruczołu sutkowego, które nie reagują na standardowe leczenie lub ulegają pogorszeniu. Infekcja, często występująca u kobiet karmiących, i jest spowodowana bakteriami naturalnie występującymi na skórze. Ryzyko infekcji wzrasta u pacjentek dłużej hospitalizowanych po porodzie, gdzie obecność opornych bakterii jest możliwa.

Do pierwszych objawów zapalenia gruczołu piersiowego należą zwiększone ucieplenie i obrzęk piersi, bóle piersi (szczególnie podczas karmienia), zaczerwienienie skóry oraz gorączka. Badanie posiewu mleka kobiecego jest kluczowe i umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację bakterii oraz dostosowanie skutecznego leczenia, co z kolei minimalizuje ryzyko powikłań, takich jak ropień, wymagający bardziej zaawansowanego leczenia chirurgicznego.

Informacje dodatkowe

Termin

4 dni robocze

Materiał

pokarm

Przygotowanie do badania posiewu mleka kobiecego może obejmować kilka kroków, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Oto kilka ogólnych wskazówek:

Higiena rąk:

Przed pobraniem próbki mleka kobiecego, ważne jest umycie rąk dokładnie mydłem i wodą.

Przygotowanie sprzętu:

Upewnij się, że wszystkie narzędzia, które będą używane do pobierania próbki, są czyste i zdezynfekowane. To obejmuje butelki, pompy laktacyjne lub inne urządzenia używane do zbierania mleka.

Czystość brodawek:

Jeśli korzystasz z pompki laktacyjnej, upewnij się, że brodawki są czyste. Mycie ich przed użyciem pomoże uniknąć potencjalnej kontaminacji bakteriami.

Zbieranie próbki:

Wybierz pierwszą porcję mleka, która wydzielona jest podczas karmienia dziecka. Pamiętaj, aby używać czystych naczyń do zbierania próbki.

Pobieranie próbki do odpowiednich pojemników:

Wprowadź mleko do jałowego pojemnika.

Przechowywanie próbki:

Jeśli nie możesz dostarczyć próbki od razu po pobraniu, zadbaj o odpowiednie przechowywanie. Mleko powinno być przechowywane w lodówce, ale nie zamrażane, do momentu dostarczenia do laboratorium.

Dokładne informacje:

W przypadku przekazywania próbki do laboratorium, dostarcz wszelkie informacje, które mogą być istotne, takie jak objawy, które zaobserwowałaś, czy wcześniejsze leczenie antybiotykami.