Posiew mleka kobiecego

43,00 

Posiew mleka kobiecego to badanie mikrobiologiczne mające na celu identyfikację bakterii obecnych w materiale biologicznym, jakim jest mleko kobiece. Procedura ta umożliwia lekarzowi skuteczne wdrożenie odpowiedniego leczenia, uwzględniającego także oporność bakterii na konkretne grupy antybiotyków. Badanie to odgrywa istotną rolę w diagnostyce i leczeniu zapalenia gruczołu piersiowego, szczególnie gdy objawy nie ustępują po pierwotnym leczeniu lub ulegają pogorszeniu.

SKU: 1029

Opis

Materiałem do badania jest mleko kobiece, które w warunkach zdrowych nie powinno zawierać drobnoustrojów. Obecność bakterii w mleku świadczy zwykle o istniejącej infekcji w gruczole piersiowym. Procedura posiewu polega na rozmnażaniu mikroorganizmów na specjalnych podłożach, co umożliwia ich identyfikację na podstawie charakterystycznego wyglądu kolonii bakteryjnej oraz tempa wzrostu. Dodatkowo, badanie ocenia stopień zahamowania rozwoju bakterii w obecności określonych substancji leczniczych.

Badanie posiew mleka kobiecego,  jest zazwyczaj zlecane w przypadku pacjentek z objawami zapalenia gruczołu sutkowego, które nie reagują na standardowe leczenie lub ulegają pogorszeniu. Infekcja, często występująca u kobiet karmiących, i jest spowodowana bakteriami naturalnie występującymi na skórze. Ryzyko infekcji wzrasta u pacjentek dłużej hospitalizowanych po porodzie, gdzie obecność opornych bakterii jest możliwa.

Do pierwszych objawów zapalenia gruczołu piersiowego należą zwiększone ucieplenie i obrzęk piersi, bóle piersi (szczególnie podczas karmienia), zaczerwienienie skóry oraz gorączka. Badanie posiewu mleka kobiecego jest kluczowe i umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację bakterii oraz dostosowanie skutecznego leczenia, co z kolei minimalizuje ryzyko powikłań, takich jak ropień, wymagający bardziej zaawansowanego leczenia chirurgicznego.

Informacje dodatkowe

Termin

4 dni robocze

Materiał

pokarm

  • Przed pobraniem umyć skórę piersi, brodawek sutkowych oraz ręce.
  • Pobrać z każdej piersi osobno, do jałowych pojemników lub na wymazówkę.
  • W przypadku pobrania materiału z dwóch piersi, pojemniki opisać.