Posiew kału w kierunku Yersinia spp.

50,00 

Wskazaniem do wykonania badania jest wystąpienie biegunki która utrzymuje się powyżej tygodnia, kurczowy ból brzucha, niewysoka gorączka, krew lub pasma śluzu w kale. Zakażenie bakterią Yersinia spp. dotyczą przede wszystkim małych dzieci.

SKU: 1046

Opis

Czym jest posiew kału w kierunku Yersinia spp.?

Posiew kału w kierunku Yersinia to badanie mające na celu wykrycie bakterii z rodzaju Yersinia, z głównym skupieniem na podtypie yersinia enterocolitica. Te bakterie mogą wywoływać u ludzi choroby pochodzenia zwierzęcego, z najczęstszym podtypem powodującym chorobę będącym właśnie yersinia enterocolitica. Badanie to jest kluczowe dla potwierdzenia diagnozy jersiniozy, szczególnie w przypadkach, gdy objawy kliniczne sugerują zakażenie tym patogenem.

Jak przebiega badanie posiewu kału w kierunku Yersinia?

Próbka kału jest inkubowana w warunkach laboratoryjnych, co sprzyja rozwojowi bakterii Yersinia, jeśli są one obecne w materiale. Bakterie namnażające się z próbki są identyfikowane poprzez ocenę wyglądu kolonii bakteryjnej. To pozwala na potwierdzenie obecności Yersinia. Dodatkowo, wykonuje się test na lekowrażliwość, aby ustalić, które antybiotyki są najbardziej skuteczne w leczeniu danego szczepu bakterii Yersinia.

Kiedy wykonać posiew kału w kierunku Yersinia?

Decyzję o przeprowadzeniu tego badania podejmuje lekarz na podstawie objawów klinicznych pacjenta i zebranego wywiadu chorobowego. Wskazaniem do badania jest podejrzenie jersiniozy, która może być trudna do zdiagnozowania na podstawie samej kliniki, zwłaszcza gdy objawy przypominają ostre zatrucie pokarmowe.

Kto powinien wykonać posiew kału w kierunku Yersinia?

Osoby, u których podejrzewa się zakażenie Yersinią, zwłaszcza jeśli:

 • Doświadczają biegunek o niejasnej etiologii.
 • Miały kontakt ze zwierzętami, które mogły przenosić bakterie Yersinia.
 • Objawy sugerujące jersiniozę, takie jak bóle brzucha, gorączka, i inne symptomy trawiennego zakażenia.

Wyniki i Interpretacja:

 • Obecność Yersinia w Badanym Materiale: Informuje o istnieniu bakterii Yersinia w próbce kału.
 • Oznaczenie Lekowrażliwości: Określa, które antybiotyki są najskuteczniejsze w leczeniu danego szczepu bakterii.

Ważne Aspekty Leczenia:

 • Leczenie antybiotykami dostosowane do lekowrażliwości bakterii.
 • Ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących antybiotykoterapii.
 • Monitorowanie objawów i dostosowywanie leczenia w razie potrzeby.

Badanie posiewu kału w kierunku Yersinia jest kluczowe dla skutecznej diagnostyki i leczenia jersiniozy. W przypadku dodatnich wyników, lekarz będzie mógł dostosować terapię, zapewniając pacjentowi optymalne szanse na powrót do zdrowia.

Informacje dodatkowe

Termin

4 dni robocze

Materiał

kał

 • Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien rezygnować z normalnej diety i przyjmować ilość płynów taką jak zwykle.
 • Próbki kału nie należy pobierać w trakcie i 3 dni po zakończeniu menstruacji, obecności krwi w moczu oraz krwawienia z hemoroidów.
 • W przypadku badania krwi utajonej w kale, nie jest wymagane od pacjent aby stosował się do zasad diety eliminacyjnej.
 • Próbki kału najlepiej jest pobierać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku stosowania leków, próbki należy pobierać tydzień od zakończenia leczenia, a w przypadku stosowania antybiotyków – dwa tygodnie po skończonej antybiotykoterapii.
 • Jednorazowy pojemnik na kał należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.
 • Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do jednorazowego pojemnika.
 • Próbki kału pobrane z kilku miejsc wypróżnienia, należy umieścić w pojemniku (nie więcej niż 1/3 pojemnika).
 • Szczelnie zamknąć pojemnik.
 • Dostarczyć do punktu pobrań. Próbkę można przechowywać w temperaturze lodówki do 24 godzin.