Panel – DRZEWA (10 alergenów)

140,00 

Panel – Drzewa to ilościowe badanie diagnostyczne przeprowadzane w surowicy krwi, mające na celu oznaczenie przeciwciał klasy IgE specyficznych dla 10 silnie alergizujących pyłków drzew.

 

SKU: 963

Opis

U osób uczulonych na określony alergen wykrywalne jest stężenie IgE specyficznego dla tego alergenu w krwi, podczas gdy u osób zdrowych takie przeciwciała są niewykrywalne. Obecność przeciwciał IgE specyficznych dla alergenu prowadzi do miejscowego stanu zapalnego w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu oraz może wzmacniać alergiczną reakcję zapalną.

Pomiar ilościowego stężenia IgE w surowicy jest niezbędny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Badanie to, w połączeniu z wywiadem klinicznym jest kluczową częścią diagnostycznego procesu alergii. W przeciwieństwie do testów in vivo, badanie in vitro nie niesie ryzyka dla pacjenta.

Wyniki ilościowego stężenia IgE dla alergenów w panelu oraz dla CCD są podawane na raporcie. Wyniki te, wyrażone są w kU/l i są także przedstawione graficznie, co ułatwia interpretację.

Przygotowanie:

Więcej informacji

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

Pakiet zawiera alergeny takie jak:

badanie wykonywane metodą Imunoblot, zestawem firmy Euroimmun.