Panel Gastrologiczny (Biegunkowy) met. PCR

750,00 

Panel Gastrologiczny (Biegunkowy) met. PCR służy do szybkiego i precyzyjnego wykrywania najczęstszych patogenów przewodu pokarmowego, w tym wirusów, bakterii i pasożytów, odpowiedzialnych za biegunkę oraz inne objawy żołądkowo-jelitowe. Badanie jest przeprowadzane w certyfikowanym systemie multipleksowym PCR, umożliwiającym identyfikację kluczowych czynników chorobotwórczych i wdrożenie leczenia.

SKU: 4148

Opis

Panel Gastrologiczny (Biegunkowy) met. PCR został stworzony w celu wykrywania najczęściej występujących patogenów przewodu pokarmowego, w tym wirusów, bakterii i pasożytów, które powodują biegunkę i inne objawy żołądkowo-jelitowe związane z zakaźnym zapaleniem żołądka i jelit. Dzięki temu badaniu możliwe jest szybkie i precyzyjne rozpoznanie najważniejszych czynników chorobotwórczych, co pozwala na podjęcie optymalnego leczenia.

Badanie jest wykonywane za pomocą certyfikowanego systemu multipleksowego PCR, który jest zgodny z międzynarodowymi normami (FDA, CE-IVD, TGA). Tego rodzaju diagnostyka jest szczególnie istotna w instytucjach lecznictwa zamkniętego, takich jak szpitale i domy opieki społecznej, gdzie stanowi element profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych. Jest także kluczowa w miejscach skupisk ludzkich, takich jak przedszkola, szkoły czy akademiki, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń jest wysokie.

Zakaźne choroby przewodu pokarmowego są problemem na całym świecie, niezależnie od poziomu rozwoju cywilizacyjnego danego kraju. Ponadto biegunka przyczynia się do niedożywienia, zwiększa podatność na inne infekcje i może prowadzić do opóźnień w rozwoju fizycznym i intelektualnym dzieci. W krajach rozwiniętych, takich jak USA, rocznie odnotowuje się ponad 70 milionów przypadków chorób przenoszonych przez żywność, co wiąże się z 1,8 milionami hospitalizacji i ponad 3000 zgonów.

Badanie wykonywane jest na próbce kału i umożliwia identyfikację szerokiego spektrum patogenów, w tym:

Wirusy:

Bakterie:

Pasożyty:

Wyniki badania należy interpretować w kontekście innych badań klinicznych, laboratoryjnych i epidemiologicznych, co pozwala na pełną diagnostykę i skuteczne leczenie chorób żołądkowo-jelitowych.

Informacje dodatkowe

Materiał

kał, wymaz

Termin

2 dni robocze

  • Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien rezygnować z normalnej diety i przyjmować ilość płynów taką jak zwykle.
  • Jednorazowy pojemnik na kał należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.
  • Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do jednorazowego pojemnika.
  • Próbki kału pobrane z kilku miejsc wypróżnienia, należy umieścić w pojemniku (nie więcej niż 1/3 pojemnika).
  • Szczelnie zamknąć pojemnik.
  • Dostarczyć do punktu pobrań. Próbkę można przechowywać w temperaturze lodówki do 24 godzin.