Pakiet : Nietolerancja Laktozy i Fruktozy

580,00 

Analiza poliformizmów w genie LCT oraz kodonów w genie ALDOB.

Nietolerancja laktozy i nietolerancja fruktozy to dwa różne schorzenia, które dotyczą trawienia i przyswajania niektórych cukrów przez organizm człowieka.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 2023

Opis

Nietolerancja laktozy i nietolerancja fruktozy to dwa różne schorzenia, które dotyczą trawienia i przyswajania niektórych cukrów przez organizm człowieka. Oto informacje na temat obu tych zaburzeń:

Nietolerancja laktozy:

  • Nietolerancja laktozy jest stanem, w którym organizm nie produkuje wystarczającej ilości enzymu zwanej laktazą, która jest odpowiedzialna za trawienie laktozy – cukru występującego w mleku i produktach mlecznych.
  • Główne objawy nietolerancji laktozy to wzdęcia, bóle brzucha, gazy, biegunka i nudności po spożyciu pokarmów zawierających laktozę.
  • Nietolerancja laktozy jest zwykle spowodowana niedoborem laktazy w organizmie, który może być dziedziczny lub nabyty.
  • Osoby z nietolerancją laktozy muszą unikać spożywania pokarmów i napojów zawierających laktozę lub stosować produkty bez laktozy lub z niską zawartością laktozy.

Nietolerancja fruktozy:

  • Nietolerancja fruktozy jest zaburzeniem, w którym organizm nie jest w stanie prawidłowo przyswoić fruktozy – cukru występującego w owocach, niektórych warzywach, miodzie i niektórych produktach spożywczych.
  • Główne objawy nietolerancji fruktozy to bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, nudności i zgaga po spożyciu pokarmów zawierających fruktozę.
  • Nietolerancja fruktozy może być spowodowana niedoborem enzymu fruktozowej fosfatazy aldolazy (ALDOB) lub transporterów fruktozy w jelicie cienkim.
  • Osoby z nietolerancją fruktozy muszą ograniczyć spożycie pokarmów bogatych w fruktozę, takich jak owoce, miód, syropy słodzące i produkty zawierające wysokie ilości fruktozy.

W obu przypadkach, aby zdiagnozować nietolerancję laktozy lub fruktozy, może być konieczne przeprowadzenie testów diagnostycznych.

Analiza polimorfizmu w genie LCT: Gen LCT (laktaza) koduje enzym laktazę, która jest odpowiedzialna za trawienie laktozy – cukru obecnego w mleku i produktach mlecznych. Polimorfizm genetyczny w genie LCT jest związany z nietolerancją laktozy. W populacji ludzkiej istnieją różnice w częstości występowania pewnych wariantów genetycznych tego genu, które wpływają na zdolność organizmu do produkowania aktywnej laktazy.

Najbardziej znane polimorfizmy w genie LCT to:

  1. Polimorfizm C/T w pozycji -13910: Ten polimorfizm ma wpływ na produkcję laktazy w okresie dojrzewania. Osoby homozygotyczne TT lub heterozygotyczne TC są zwykle w stanie trawić laktozę, podczas gdy osoby homozygotyczne CC mają większe ryzyko nietolerancji laktozy.
  2. Polimorfizm G/A w pozycji -22018: Ten polimorfizm również wpływa na produkcję laktazy, ale jego wpływ jest zazwyczaj słabszy niż w przypadku polimorfizmu -13910. Osoby z wariantem A w tej pozycji mogą mieć zwiększone ryzyko nietolerancji laktozy.

Analiza polimorfizmu w genie LCT może być wykorzystana do diagnozowania nietolerancji laktozy i określania predyspozycji do tego schorzenia. Może być wykonana poprzez badanie DNA pacjenta i identyfikację wariantów genetycznych związanych z produkcją laktazy. Wyniki analizy polimorfizmu w genie LCT mogą pomóc lekarzom i dietetykom w dostosowaniu diety dla osób z nietolerancją laktozy.

Analiza kodonów w genie ALDOB: Gen ALDOB koduje enzym fruktozową fosfatazę aldolazę, który jest zaangażowany w przemianę fruktozy w organizmie. Analiza kodonów w genie ALDOB polega na badaniu sekwencji kodujących tego genu w celu identyfikacji ewentualnych mutacji lub wariantów genetycznych.

Niekodujące polimorfizmy w genie ALDOB mogą mieć wpływ na metabolizm fruktozy i mogą być związane z nietolerancją fruktozy. Osoby z nieprawidłowymi wariantami genetycznymi mogą doświadczać trudności w przyswajaniu i metabolizowaniu fruktozy, co prowadzi do objawów nietolerancji fruktozy, takich jak bóle brzucha, wzdęcia i biegunka po spożyciu fruktozy.

Informacje dodatkowe

Termin

21 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)