CRP

P/c. p. kardiolipinie IgM

82,00 

Badanie poziomu P/c. p. kardiolipinie IgM jest istotne w diagnostyce Zespołu Antyfosfolipidowego (APS), który jest chorobą układową tkanki łącznej.

SKU: 718

Opis

Badanie poziomu przeciwciał przeciw kardiolipinie (aCA) w klasie IgM jest istotne w diagnostyce Zespołu Antyfosfolipidowego (APS), który jest chorobą układową tkanki łącznej, charakteryzującą się obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych (aPL), w tym przeciwciał antykardiolipinowych (aCA). Diagnoza APS opiera się na kryteriach laboratoryjnych i klinicznych.

Dodatni wynik badania aCA w klasie IgM wskazuje na możliwą obecność APS. Wartości te muszą być obserwowane co najmniej dwukrotnie w odstępie minimum 12 tygodni, aby potwierdzić diagnozę.

Przeciwciała w klasie IgM wykazują słabszą korelację z objawami klinicznymi APS, takimi jak zakrzepica naczyniowa i powikłania położnicze, w porównaniu z przeciwciałami w klasie IgG.

Powiązane badania:

P/c.p. kardiolipinie IgG

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji