CRP

P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2)

90,00 

Badanie ANA2 jest ważnym narzędziem diagnostycznym, pozwalającym na bardziej szczegółową ocenę autoprzeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych w celu identyfikacji i monitorowania chorób autoimmunizacyjnych.

SKU: 676

Opis

Test ANA2, wykonany metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF), umożliwia pogłębienie oceny autoprzeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych, które zostały zidentyfikowane w teście ANA 1. Autoprzeciwciała te są swoiste dla własnych antygenów wewnątrzkomórkowych i są charakterystyczne dla wielu chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym.

Badanie metodą IIF z wykorzystaniem komórek linii HEp-2 umożliwia określenie typu świecenia oraz miana przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych. Wynik testu obejmuje zatem typ świecenia oraz miano przeciwciał.

Surowica z dodatnim wynikiem testu jest standardowo przechowywana przez określony czas, co umożliwia ewentualne rozszerzenie diagnostyki o badania od ANA3.

Test ANA2 jest wykonywany w diagnostyce rutynowej chorób autoimmunizacyjnych, takich jak toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zespół Sjogrena, mieszana choroba tkanki łącznej (MCTD), twardzina układowa (SSc), zapalenie wielomięśniowe (PM) i skórno-mięśniowe (DM), zespołu nakładania, zespołu CREST/sklerodermia.

 

Informacje dodatkowe

Termin

5 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji