P/c.p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2), test półilościowy Hep-2/wątroba

86,00 

Ogólne informacje o badaniu:
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) to przeciwciała, które rozpoznają antygen jąder komórkowych – złożonych struktur antygenowych. W organizmie ludzkim pojawiają się w przebiegu kolagenoz, tocznia, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób z tzw. autoagresji. Badanie ANA1 ma charakter przesiewowy i służy jedynie stwierdzeniu istnienia przeciwciał przeciwjądrowych, bez określania ich swoistości. Natomiast badanie ANA2 pozwala zidentyfikować ich swoistość.

Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:
przeciwciała przeciwko DNA – toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie wątroby, toczeń polekowy
przeciwciała przeciwko rozpuszczalnym antygenom jądrowym (anty-ENA) – toczeń układowy, zespół Sharpa, zespół Sjogrena,
przeciwciała antyhistonowe – toczeń polekowy
Wyniki testu ANA2 powinny być zawsze interpretowane wraz z pełnym obrazem klinicznym.

Przygotowanie do badania:
Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

SKU: 676

Informacje dodatkowe

Termin

5 dni roboczych

Materiał

surowica