CRP

P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy jakościowy Hep-2

60,00 

Badanie ANA1 jest rutynowo wykonywane w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych, a dodatni wynik może prowadzić do dalszych badań, takich jak ANA2, w celu dokładniejszej charakterystyki przeciwciał. Surowica z dodatnim wynikiem jest standardowo przechowywana przez określony czas co umożliwia ewentualne rozszerzenie diagnostyki o kolejne badania.

 

SKU: 675

Opis

Badanie przeciwciał jądrowych i przeciwciał cytoplazmatycznych (ANA1), wykonywane metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) na komórkach linii HEp-2, jest jakościowym testem przesiewowym służącym do wykrywania obecności autoprzeciwciał przeciwjądrowych (ANA) i przeciwcytoplazmatycznych w surowicy krwi. Wynik testu nie określa miana i typu świecenia, ale stwierdzenie dodatniego wyniku wskazuje na obecność co najmniej jednego autoprzeciwciała z panelu, który obejmuje: DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A (Ro-52, Ro-60), SS-B (La), Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromer B (CENP B), PCNA, dsDNA, Nukleosomy, Histony, Rybosomalne białka P, AMA-M2.

Autoprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne są swoistymi dla organizmu przeciwciałami, które reagują z własnymi antygenami wewnątrzkomórkowymi. Ich obecność w krążeniu jest charakterystyczna dla wielu chorób autoimmunizacyjnych, zwłaszcza chorób tkanki łącznej, takich jak toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zespół Sjogrena, mieszana choroba tkanki łącznej (MCTD), twardzina układowa (SSc), zapalenie wielomięśniowe (PM) i skórno-mięśniowe (DM), oraz zespołu nakładania, zespołu CREST/sklerodermia.

Powiązane badania:

P/c.p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2), test półilościowy Hep-2/wątroba

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji