P/c.p. beta2-glikoproteinie 1 IgM

75,00 

Ogólne informacje o badaniu:

Zespół antyfosfolipidowy jest jednostką chorobą charakteryzującą się występowaniem zakrzepiczych powikłań żylnych lub tętniczych oraz występowaniem powikłań w ciąży. Wykazano bardzo ścisłe powiązanie pomiędzy przeciwciałami beta2 a klinicznymi objawami zespołu antyfosfolipidowego. Obecność tych przeciwciał zwiększa ryzyko utraty kolejnej ciąży, a wzrost miana w trwającej ciąży wiąże się ze złymi rokowaniami przebiegu ciąży. Podniesiony poziom przeciwciał z klasie IgM wiąże się z zakrzepicą tętnic.

 

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo.

SKU: 716

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica