CRP

P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA

86,00 

Badanie p/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA przy użyciu metody immunofluorescencji pośredniej (IIF), stanowi istotne narzędzie diagnostyczne w identyfikacji zapaleń naczyń o podłożu autoimmunizacyjnym. Autoprzeciwciała skierowane przeciw antygenom cytoplazmy neutrofili, zwane ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies), stanowią kluczowy element tego badania.

SKU: 680

Opis

ANCA mogą być podzielone na dwa główne rodzaje: pANCA (perinuklearne) i cANCA (cytoplazmatyczne), zależnie od obszarów, w których są obecne. Badanie IIF pozwala na różnicowanie między tymi dwoma rodzajami przeciwciał. Przeciwciała PR3-ANCA, skierowane przeciw proteinazie 3, mogą być rozłożone równomiernie w cytoplazmie neutrofili, co prowadzi do świecenia typu cytoplazmatycznego, czyli wystąpienia cANCA. Natomiast przeciwciała, które rozpoznają antygeny obecne w błonach jądrowych lub w pobliżu jądra komórkowego, takie jak mieloperoksydaza (MPO-ANCA), wywołują świecenie typu perinuklearnego, czyli pANCA.

Badanie przeciwciał ANCA ma istotne znaczenie w diagnostyce chorób naczyniowych. W szczególności, wykazuje największą czułość w diagnozowaniu ziarniniaka Wegenera, zwłaszcza w przypadku cANCA. Miano przeciwciał jest w tym przypadku skorelowane z kliniczną aktywnością choroby. Ponadto, badanie jest pomocne w diagnozowaniu innych chorób naczyniowych, reakcji polekowych, chorób przewodu pokarmowego o podłożu autoimmunizacyjnym oraz chorób układowych tkanki łącznej.

Wnioski z badania przeciwciał przeciw ANCA mają istotne znaczenie w procesie diagnostycznym, umożliwiając lekarzom identyfikację konkretnego rodzaju przeciwciał, co z kolei pozwala na skuteczną ocenę i różnicowanie schorzeń. Badanie to stanowi kluczowy krok w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych, zwłaszcza tych związanych z układem naczyniowym.

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji