Nietolerancja laktozy – Analiza poliformizmów w genie LCT

380,00 

Nietolerancja laktozy jest zaburzeniem metabolicznym, w którym organizm nie jest w stanie strawić laktozy, czyli cukru występującego w mleku i produktach mlecznych.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 140

Opis

Nietolerancja laktozy jest zaburzeniem metabolicznym, w którym organizm nie jest w stanie strawić laktozy, czyli cukru występującego w mleku i produktach mlecznych. Przyczyną nietolerancji laktozy jest niedobór lub brak enzymu laktazy w jelitach, który jest niezbędny do trawienia laktozy. W wyniku niedoboru laktazy, laktoza nie jest rozkładana na proste cukry i nie jest wchłaniana przez organizm, co prowadzi do różnych objawów niepożądanych.

Objawy nietolerancji laktozy mogą się różnić w zależności od stopnia niedoboru enzymu laktazy oraz indywidualnej wrażliwości organizmu na laktozę. Niektóre z objawów, które mogą wystąpić u osób z nietolerancją laktozy, to:

  • bóle brzucha, wzdęcia, gazy
  • biegunka
  • nudności
  • wymioty
  • uczucie ciężkości w brzuchu
  • gurgotanie w jelitach
  • skurcze brzucha
  • zgaga

Objawy te zwykle pojawiają się 30 minut do 2 godzin po spożyciu mleka lub produktów mlecznych i mogą trwać kilka godzin lub nawet dłużej. W przypadku cięższej nietolerancji laktozy, objawy mogą być bardziej nasilone i prowadzić do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych.

Warto jednak zaznaczyć, że objawy te nie zawsze są spowodowane nietolerancją laktozy i mogą mieć wiele innych przyczyn.

Nietolerancja laktozy może być diagnozowana za pomocą testów z krwi.

Gen LCT (Lactase) koduje enzym laktazę, która jest niezbędna do trawienia laktozy – cukru występującego w mleku i produktach mlecznych. Polimorfizmy w genie LCT mogą wpłynąć na zdolność organizmu do trawienia laktozy u dorosłych. Określenie polimorfizmów w genie LCT może być pomocne w diagnozowaniu nietolerancji laktozy u osób dorosłych oraz w identyfikowaniu osób, które mogą tolerować produkty mleczne.

Polimorfizm w genie LCT związany z nietolerancją laktozy to zmiana nukleotydu w pozycji -13910 (C/T) na promotorze genu LCT. Ta zmiana genetyczna może wpłynąć na aktywność promotora genu LCT, co prowadzi do obniżenia ekspresji genu i zmniejszenia produkcji enzymu laktazy w jelicie cienkim.

Analiza polimorfizmów w genie LCT może być wykonana za pomocą testów genetycznych, takich jak analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP), która pozwala na określenie, czy dana osoba posiada polimorfizm związany z nietolerancją laktozy. Analiza polimorfizmów w genie LCT jest szczególnie przydatna u osób, które doświadczają objawów nietolerancji laktozy po spożyciu mleka i produktów mlecznych. Testowanie polimorfizmów w genie LCT jest również przydatne dla osób, które chcą wiedzieć, czy mogą tolerować mleko i produkty mleczne, lub dla osób, które chcą zmniejszyć swoje ryzyko chorób związanych z nadmiernym spożyciem mleka i produktów mlecznych, takich jak choroba wieńcowa, rak jelita grubego czy osteoporoza.

Badanie genetyczne może być przydatne w przypadku, gdy:

  • pacjent ma objawy sugerujące nietolerancję laktozy, ale wyniki testów diagnostycznych są niejasne lub nieprzekonujące;
  • pacjent chce poznać swoją skłonność genetyczną do nietolerancji laktozy lub innych chorób związanych z przetwarzaniem laktozy.

Badanie genetyczne w kierunku nietolerancji laktozy polega na badaniu kilku polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) w obrębie genu LCT, który koduje enzym laktazę. Najczęściej badane SNP to LCT-13910C>T i MCM6-13907C>G, ponieważ są one związane z poziomem wyrażania genu LCT i produkcją laktazy.

Jednak warto pamiętać, że obecność polimorfizmów w genie LCT nie jest jednoznacznym wskaźnikiem nietolerancji laktozy, a jedynie zwiększa ryzyko jej wystąpienia.

 

Informacje dodatkowe

Termin

21 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)