Mocznik

7,00 

Ogólne informacje o badaniu:

Badanie mocznika, znane również jako oznaczanie stężenia mocznika we krwi, jest powszechnie stosowanym testem diagnostycznym, który ocenia funkcję nerek i metabolizmu białka.

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych.

SKU: 110

Opis

Badanie mocznika, znane również jako oznaczanie stężenia mocznika we krwi, jest powszechnie stosowanym testem diagnostycznym, który ocenia funkcję nerek i metabolizmu białka. Mocznik jest produktem ubocznym metabolizmu białek i jest usuwany z organizmu przez nerki.

Badanie mocznika polega na pomiarze stężenia mocznika we krwi. Próbka krwi jest pobierana z żyły pacjenta, a następnie analizowana w laboratorium medycznym. Wynik podawany jest najczęściej w postaci wartości wyrażonych w miligramach mocznika na decylitr krwi (mg/dL).

Badanie mocznika ma kilka ważnych zastosowań klinicznych. Główne z nich to:

  1. Ocena funkcji nerek: Stężenie mocznika we krwi jest wskaźnikiem, który pomaga ocenić, jak dobrze nerki filtrują i usuwają produkty przemiany materii. Podwyższone stężenie mocznika może wskazywać na uszkodzenie nerek.
  2. Monitorowanie chorób nerek: Badanie mocznika jest również przydatne do monitorowania postępu chorób nerek, takich jak przewlekła choroba nerek czy niewydolność nerek. Regularne badanie stężenia mocznika pozwala lekarzowi ocenić skuteczność leczenia i monitorować stan pacjenta.
  3. Diagnozowanie stanów klinicznych: Wysokie stężenie mocznika może być związane z różnymi stanami klinicznymi, takimi jak odwodnienie, niewydolność serca, krwawienie z przewodu pokarmowego czy zakażenie układu moczowego. Badanie mocznika może pomóc w ustaleniu przyczyny objawów pacjenta i postawieniu odpowiedniej diagnozy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wynik badania mocznika powinien być interpretowany w kontekście całej sytuacji klinicznej pacjenta. Czasami podwyższone stężenie mocznika może wynikać z innych czynników, takich jak zwiększone spożycie białka w diecie czy stosowanie niektórych leków.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica