Metabolizm kofeiny

290,00 

Kofeina to organiczny związek chemiczny, który występuje w kawie, herbacie, napojach energetycznych, czekoladzie i innych produktach spożywczych. Jest to substancja psychoaktywna, która działa jako stymulant układu nerwowego i mózgu.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 921

Opis

Kofeina to organiczny związek chemiczny, który występuje w kawie, herbacie, napojach energetycznych, czekoladzie i innych produktach spożywczych. Jest to substancja psychoaktywna, która działa jako stymulant układu nerwowego i mózgu.

Kofeina działa poprzez blokowanie receptorów adenozyny w mózgu, co zmniejsza uczucie zmęczenia i senności, a jednocześnie zwiększa pobudzenie, koncentrację i czujność. Kofeina może również zwiększyć wydzielanie adrenaliny, co może prowadzić do zwiększenia częstotliwości akcji serca i podniesienia ciśnienia krwi.

Gen CYP1A2 koduje enzym cytochrom P450 1A2, który bierze udział w metabolizmie wielu związków chemicznych, w tym kofeiny, teofiliny, aminofiliny i niektórych leków. CYP1A2 metabolizuje kofeinę do paraxantyny, który jest związkiem aktywnym psychoaktywnie. Dlatego gen CYP1A2 może mieć wpływ na indywidualną tolerancję kofeiny.

Polimorfizmy w genie CYP1A2 mogą wpłynąć na szybkość metabolizmu kofeiny u różnych osób. Osoby, które posiadają polimorfizmy sprzyjające szybszemu metabolizmowi kofeiny, mają zwykle niższe stężenie kofeiny we krwi i mogą mieć większą tolerancję na jej spożycie. Z kolei osoby z polimorfizmami sprzyjającymi wolniejszemu metabolizmowi kofeiny, mogą doświadczać skutków ubocznych związanych z kofeiną, takich jak problemy z bezsennością czy podniesienie ciśnienia krwi.

Badanie polimorfizmów w genie CYP1A2 może być przydatne w określeniu indywidualnej tolerancji na kofeinę oraz w personalizacji dawek kofeiny w leczeniu niektórych chorób, takich jak choroba Parkinsona czy astma.

Informacje dodatkowe

Termin

21 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)