CRP

Lit

26,00 

Badanie litu w surowicy krwi jest kluczowe w monitorowaniu pacjentów leczonych lekami zawierającymi lit w celu dostosowania dawki leku i zapobiegania zatruciom. Regularne oznaczanie stężenia litu pozwala na kontrolę terapeutyczną i odpowiednie dostosowanie leczenia wraz z minimalizacją działań niepożądanych i zjawisk zatrucia.

SKU: 601

Opis

Badanie litu, polegające na pomiarze stężenia tego pierwiastka w surowicy krwi, jest istotne w monitorowaniu pacjentów stosujących leki psychiatryczne zawierające lit, zwłaszcza w postaci węglanu litu. Lit jest stosowany w lecznictwie psychiatrycznym, głównie w leczeniu maniakalnej fazy choroby afektywnej dwubiegunowej, manii i choroby maniakalno-depresyjnej.

Działanie litu:

 • Hamowanie transportu sodu do wnętrza neuronu.
 • Zaburzanie depolaryzacji błon komórkowych.
 • Wpływanie na uwalnianie noradrenaliny i dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym.
 • Hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy.

Farmakokinetyka litu:

 • Całkowita absorpcja z przewodu pokarmowego.
 • Maksymalne stężenie osoczowe osiągane 2 do 4 godzin po podaniu doustnym.
 • Lit nie wiąże się z białkami osocza.
 • Głównie eliminowany przez nerki (około 95%).
 • Dwufazowa eliminacja, czas półtrwania wynosi 12-27 godzin (u osób starszych nawet 36 godzin).
 • Klirens litu związany z funkcją nerek.

Monitorowanie i badanie litu:

 • Mały współczynnik terapeutyczny wymaga monitorowania laboratoryjnego.
 • Pomiar stężenia litu w surowicy powinien odbywać się 12 godzin po przyjęciu ostatniej dawki.
 • Początkowe oznaczenia co tydzień, a później co 1-2 miesiące i co 2-3 miesiące w fazie remisji.

 

Informacje dodatkowe

Termin

2 dni robocze

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

 1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
 2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
 3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
 4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
 5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
 6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
 7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji