CRP

Kwas walproinowy

60,00 

Badanie kwasu walproinowego jest kluczowe dla skutecznego leczenia padaczki. Monitorowanie jego stężenia pozwala na indywidualne dostosowanie terapii, minimalizując ryzyko skutków ubocznych i zapewniając pacjentowi optymalne korzyści terapeutyczne.

SKU: 604

Opis

Kwas walproinowy jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów napadów nieświadomości, uogólnionych napadów toniczno-klonicznych oraz napadów drgawkowych. Jego działanie polega na zmniejszeniu nasilenia i częstotliwości występowania tych napadów.

Wiązanie z białkami osocza

Większość kwasu walproinowego krążącego we krwi (do 90%) łączy się z białkami osocza. Jednak w pewnych warunkach, takich jak przewlekła choroba nerek czy jednoczesne stosowanie leków o silnym powinowactwie do białek, może dochodzić do wypierania kwasu walproinowego z białek nośnikowych, co zwiększa jego stężenie we krwi.

Zakres terapeutyczny i trudności w utrzymaniu równowagi

Poziomy kwasu walproinowego należy utrzymywać w wąskim zakresie terapeutycznym. Zbyt niskie stężenia mogą skutkować nieskutecznym leczeniem, podczas gdy zbyt wysokie mogą prowadzić do nasilenia objawów niepożądanych. Osiągnięcie równowagi jest trudne, ponieważ lek podlega metabolizmowi w wątrobie w tempie zależnym od indywidualnych cech pacjenta.

Monitoring stężenia kwasu walproinowego

Aktywność neurologiczna i toksyczność kwasu walproinowego zależą od wolnej frakcji leku, dlatego konieczne jest monitorowanie jego stężenia we krwi. Jest to szczególnie ważne w przypadku współistnienia czynników, takich jak ciąża, niewydolność nerek czy wątroby, które wpływają na metabolizm leku.

Czas i okoliczności wykonania badania

Badanie kwasu walproinowego jest zalecane u pacjentów leczonych tym lekiem, szczególnie na początku terapii, w celu dostosowania dawki. Regularne testy są również wskazane w celu monitorowania stężenia we krwi i potencjalnej toksyczności.

Kiedy wykonać badanie

Osoby leczone kwasem walproinowym powinny wykonywać badanie regularnie w trakcie terapii oraz w przypadku pojawienia się objawów niepożądanych, takich jak nudności, zawroty głowy, zmiany masy ciała, czy inne objawy mogące sugerować toksyczność leku.

 

Informacje dodatkowe

Termin

14-21 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji