Inhibina B

240,00 

Inhibny to białka, które odpowiedzialne są za hamowanie procesu produkcji FSH. Produkowane są przez jądra i jajniki, przysadkę, a u kobiet w ciąży także przez łożysko i ciałko żółte. Inhibina B w połączeniu z badaniem AMH stanowi najbardziej podstawowe badanie służące diagnostyce żeńskiej niepłodności, gdyż oba te badania stanowią skuteczny wskaźnik pozostałej rezerwy jajnikowej.

SKU: 303

Opis

Badanie inhibiny B używane jest w ocenie płodności kobiet. Inhibina B jest białkowym hormonem należącym do rodziny transformujących czynników wzrostu beta (TGFβ).

W przypadku mężczyzn, poziom inhibiny B jest markerem funkcji komórek Sertoliego, co czyni go wskaźnikiem spermatogenezy i ogólnego funkcjonowania jąder. Natomiast u kobiet, poziom inhibiny B służy jako marker wzrostu pęcherzyków Graafa, co umożliwia monitorowanie owulacji, ocenę rezerwy jajnikowej oraz potencjalnie prognozuje reakcję na indukcję owulacji.

Spadek poziomu inhibiny B może być prognostyczny dla przedwczesnego wygasania czynności jajników (POF), zaburzeń pochodzenia podwzgórzowego oraz zespołu opornego jajnika (zespołu Savage), charakteryzującego się brakiem miesiączki przy hipogonadyzmie hipergonadotropowym (niska inhibina przy podniesionym FSH). Natomiast wzrost poziomu inhibiny B może towarzyszyć rozwojowi nowotworów jajnika.

Wraz z wiekiem kobiety, stężenie inhibiny B maleje wraz ze spadkiem liczby pęcherzyków jajnikowych, a w okresie menopauzy staje się nieoznaczalne. Obok oznaczeń AMH, pomiar inhibiny B jest jednym z najważniejszych parametrów w ocenie rezerwy jajnikowej. Stężenie inhibiny B odzwierciedla liczbę i jakość pęcherzyków jajnikowych, liczbę uzyskiwanych oocytów oraz nasilenie odpowiedzi jajników na stymulację.

Informacje dodatkowe

Termin

14-21 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji