IgE sp. Pszenica (F4)

40,00 

Badanie IgE sp. Pszenica (F4) to ilościowe oznaczenie in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów mąki pszennej, przydatne w diagnostyce alergii.

Opis

Cel badania IgE sp. Pszenica (F4):

Badanie ma na celu diagnozowanie alergii na pszenicę poprzez ilościowe oznaczenie przeciwciał klasy IgE specyficznych dla alergenów mąki pszennej.

Białka ziarna pszenicy:

Alergiczne reakcje na pszenicę, zwłaszcza obecne w mące i przetworach mącznych, są przypisywane głównie białkom ziarna pszenicy. Dzielą się one na glutenowe (gliadyny i gluteniny) i nieglutenowe (inhibitory α-amylazy, białka przenoszące lipidy, białka podobne do aweniny).

Częstość występowania alergii na pszenicę:

Częstość występowania alergii na pszenicę zależy od regionu geograficznego i grup wiekowych. Jest trzecią pod względem częstości alergią pokarmową, po alergiach na mleko krowie i jajka kurze.

Objawy alergii na pszenicę:

Reakcje alergiczne zależne od IgE obejmują objawy takie jak obrzęk naczynioruchowy, nudności, bóle brzucha oraz w skrajnych przypadkach anafilaksję. Istnieje również zjawisko WDEIA (wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis), astma piekarza, oraz pokrzywka kontaktowa.

Reaktywność Krzyżowa i Zalecenia:

Wykazano reaktywność krzyżową między pszenicą, jęczmieniem i żytem. Osoby uczulone na pszenicę zaleca się unikanie spożywania pszenicy i jej przetworów.

Badanie IgE sp. Pszenica (F4) stanowi istotny krok w diagnozowaniu alergii na pszenicę, umożliwiając lekarzom identyfikację alergenów odpowiedzialnych za reakcje alergiczne. Wyniki tego badania wspomagają w opracowaniu skutecznych strategii leczenia oraz eliminacji alergenów, co przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów z alergią na pszenicę.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji