Histamina

140,00 

Histamina  biologiczna substancja chemiczna, która odgrywa istotną rolę w organizmie człowieka. Jest to związek organiczny, który pełni funkcje regulatora wielu procesów fizjologicznych. Histamina jest przechowywana w mastocytach i bazofilach, które są komórkami układu odpornościowego.

SKU: 997

Opis

Histamina  biologiczna substancja chemiczna, która odgrywa istotną rolę w organizmie człowieka. Jest to związek organiczny, który pełni funkcje regulatora wielu procesów fizjologicznych. Histamina jest przechowywana w mastocytach i bazofilach, które są komórkami układu odpornościowego.

Funkcje histaminy w organizmie:

 1. Reakcje alergiczne.Histamina jest kluczowym mediatorem reakcji alergicznych. Po kontakcie z alergenem (substancją uczulającą), mastocyty i bazofile uwalniają histaminę, co prowadzi do wystąpienia objawów alergii, takich jak świąd, pokrzywka, obrzęk, katar, i inne.
 2. Regulacja naczyniowo-mięśniowa.Histamina wpływa na naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie (wazodylatacja) i zwiększenie przepuszczalności, co ułatwia przemieszczanie się białych krwinek do obszarów zapalnych.
 3. Kontrola kwasowości żołądka.W błonie śluzowej żołądka, histamina działa jako mediator sygnałów kontrolujących wydzielanie kwasu solnego. Leki przeciwhistaminowe (antagoniści histaminy) są stosowane w leczeniu nadkwasoty żołądkowej.

Badanie histaminy z krwi.

Badanie histaminy z krwi polega na pomiarze poziomu histaminy w surowicy krwi. Wynik tego badania może dostarczyć informacji o poziomie histaminy w organizmie, co może być pomocne w diagnozowaniu różnych schorzeń, w tym alergii.

Kiedy powinno się wykonać badanie histaminy z krwi?

Badanie histaminy z krwi może być zalecane w następujących sytuacjach:

 1. Diagnoza alergii: gdy istnieje podejrzenie alergii, a badania skórne lub inne testy nie dostarczyły jednoznacznych wyników, badanie histaminy z krwi może pomóc w potwierdzeniu obecności alergii.
 2. Badanie nietolerancji pokarmowej: w celu wykluczenia lub potwierdzenia nietolerancji histaminy w diecie.
 3. Diagnoza reakcji anafilaktycznej: w przypadku podejrzenia wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej, która może prowadzić do stanu anafilaktycznego.
 4. Monitorowanie skuteczności leczenia: w trakcie leczenia alergii lub innych stanów, monitorowanie poziomu histaminy w odpowiednich okresach czasu może pomóc w ocenie skuteczności terapii.

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)

rzed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

 1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
 2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
 3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
 4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
 5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
 6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
 7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji

Sprawdź nasze Punkty pobrań