Histamina

140,00 

Histamina  biologiczna substancja chemiczna, która odgrywa istotną rolę w organizmie człowieka. Jest to związek organiczny, który pełni funkcje regulatora wielu procesów fizjologicznych. Histamina jest przechowywana w mastocytach i bazofilach, które są komórkami układu odpornościowego.

SKU: 997

Opis

Histamina  biologiczna substancja chemiczna, która odgrywa istotną rolę w organizmie człowieka. Jest to związek organiczny, który pełni funkcje regulatora wielu procesów fizjologicznych. Histamina jest przechowywana w mastocytach i bazofilach, które są komórkami układu odpornościowego.

Funkcje histaminy w organizmie:

  1. Reakcje alergiczne.Histamina jest kluczowym mediatorem reakcji alergicznych. Po kontakcie z alergenem (substancją uczulającą), mastocyty i bazofile uwalniają histaminę, co prowadzi do wystąpienia objawów alergii, takich jak świąd, pokrzywka, obrzęk, katar, i inne.
  2. Regulacja naczyniowo-mięśniowa.Histamina wpływa na naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie (wazodylatacja) i zwiększenie przepuszczalności, co ułatwia przemieszczanie się białych krwinek do obszarów zapalnych.
  3. Kontrola kwasowości żołądka.W błonie śluzowej żołądka, histamina działa jako mediator sygnałów kontrolujących wydzielanie kwasu solnego. Leki przeciwhistaminowe (antagoniści histaminy) są stosowane w leczeniu nadkwasoty żołądkowej.

Badanie histaminy z krwi.

Badanie histaminy z krwi polega na pomiarze poziomu histaminy w surowicy krwi. Wynik tego badania może dostarczyć informacji o poziomie histaminy w organizmie, co może być pomocne w diagnozowaniu różnych schorzeń, w tym alergii.

Kiedy powinno się wykonać badanie histaminy z krwi?

Badanie histaminy z krwi może być zalecane w następujących sytuacjach:

  1. Diagnoza alergii: gdy istnieje podejrzenie alergii, a badania skórne lub inne testy nie dostarczyły jednoznacznych wyników, badanie histaminy z krwi może pomóc w potwierdzeniu obecności alergii.
  2. Badanie nietolerancji pokarmowej: w celu wykluczenia lub potwierdzenia nietolerancji histaminy w diecie.
  3. Diagnoza reakcji anafilaktycznej: w przypadku podejrzenia wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej, która może prowadzić do stanu anafilaktycznego.
  4. Monitorowanie skuteczności leczenia: w trakcie leczenia alergii lub innych stanów, monitorowanie poziomu histaminy w odpowiednich okresach czasu może pomóc w ocenie skuteczności terapii.

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Przygotowanie do badania histaminy z krwi może różnić się w zależności wymagań.

  • Na czczo: badanie histaminy z krwi jest wykonywane na czczo, co oznacza, że nie można spożywać jedzenia ani picia przez określony czas przed badaniem.
  • Unikanie leków: pacjent może być proszony o zaprzestanie przyjmowania niektórych leków, szczególnie przeciwhistaminowych, przez kilka dni przed badaniem, aby wyniki były bardziej dokładne.

Sprawdź nasze Punkty pobrań