Aminotransferaza alaninowa (AST)

HBc przeciwciała całkowite

36,00 

Badanie HBc przeciwciała całkowite dotyczy przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi jąderkowemu wirusa zapalenia wątroby typu B. Przeciwciała HBc są istotne w diagnostyce zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).

 

SKU: 406

Opis

Do zakażenia może dojść na drodze kontaktu z krwią osoby chorej, czyli na przykład. Poprzez transfuzję krwi od osoby zakażonej, korzystanie z usług salonów kosmetycznych, kontakty seksualne z osobą zakażoną wirusem. Jeżeli pacjent zaobserwuje ogólnie pogorszenie samopoczucia, nudności, wymioty, stany podgorączkowe, ciemniejsze zabarwienie moczu, zażółcenie błon śluzowych i powłok skórnych powinien wykonać badanie.

Badanie HBc przeciwciała całkowite dotyczy przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi jąderkowemu wirusa zapalenia wątroby typu B. Przeciwciała HBc są istotne w diagnostyce zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).

Cel badania HBc przeciwciała całkowite:

Diagnostyka zakażenia HBV:

Badanie to jest używane w diagnostyce zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B, które jest jednym z najważniejszych markerów infekcji HBV.

Ocena przeszłej infekcji:

Przeciwciała HBc mogą być obecne po wyzdrowieniu z infekcji HBV, nawet gdy wirus jest już nieobecny we krwi.

 

Wyniki badania:

Podwyższone wyniki HBc przeciwciała całkowite:

Obecność przeciwciał HBc świadczy o kontakcie z wirusem zapalenia wątroby typu B. Mogą one występować zarówno w wyniku aktualnej infekcji, jak i po zakończeniu ostrej fazy choroby, w okresie, gdy wirus jest już nieobecny we krwi.

Zaniżone wyniki HBc przeciwciała całkowite:

W normalnych warunkach nie występują zaniżone wyniki, ponieważ brak przeciwciał świadczyłby o braku kontaktu z wirusem.

Podwyższone wyniki wymagają dalszej analizy przez lekarza w kontekście ogólnej sytuacji klinicznej pacjenta, historii medycznej i innych wyników badań. Jeśli wyniki sugerują aktualną infekcję, lekarz może zalecić dodatkowe testy w celu oceny aktywności wirusa oraz konieczności leczenia.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji