Giardia lamblia IgG w surowicy

77,00 

Zakażenie giardią jest jednym z najczęstszych rodzajów zakażeń przewodu pokarmowego na całym świecie.

Objawy zakażenia giardią mogą być różne, ale najczęstsze z nich to:

 • biegunka,
 • wzdęcia,
 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • utrata apetytu.
SKU: 161

Opis

Zakażenie Giardia lamblia, znane również jako lamblioza, jest chorobą wywoływaną przez pierwotniaka Giardia lamblia. Pierwotniak ten występuje głównie w jelitach ludzi i zwierząt. Zakażenie giardią jest jednym z najczęstszych rodzajów zakażeń przewodu pokarmowego na całym świecie.

Giardia lamblia może być przenoszona przez kontakt z kałem zanieczyszczonym pasożytem. Najczęstszym źródłem zakażenia jest spożycie wody lub żywności zanieczyszczonej cystami giardii. Cysty są formą odpoczynkową pierwotniaka, które są odporne na działanie środowiska zewnętrznego i mogą przetrwać w wodzie, glebie lub na powierzchniach przez długi czas.

Objawy zakażenia giardią mogą być różne, ale najczęstsze z nich to:

 • biegunka,
 • wzdęcia,
 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • utrata apetytu.

Mogą również wystąpić inne objawy, takie jak zmęczenie, utrata wagi, wodnista biegunka i gazy.

Diagnoza giardiozy może być ustalona na podstawie badania kału, w którym można wykryć cysty lub trofozoity giardii. Często konieczne jest powtórzenie badań, ponieważ pierwotniaki nie są stale wydalane z kałem. Chociaż badania kału są najczęściej stosowane do wykrywania Giardia lamblia, badania krwi mogą być pomocne w potwierdzeniu zakażenia lub ocenie stopnia zaawansowania infekcji.

Testy immunoenzymatyczne (ELISA): Badania ELISA opierają się na wykrywaniu przeciwciał przeciwko Giardia lamblia w surowicy krwi. Metoda ta jest stosowana do identyfikacji obecności przeciwciał IgM i IgG. Przeciwciała IgM wskazują na aktualną infekcję, podczas gdy przeciwciała IgG świadczą o wcześniejszym zakażeniu.

Aby uniknąć zakażenia giardią, zaleca się picie bezpiecznej wody, unikanie spożywania surowych lub niedogotowanych produktów, szczególnie w podróży do regionów o wysokim ryzyku zakażenia. Ważne jest również przestrzeganie zasad higieny, takich jak regularne mycie rąk przed jedzeniem i po korzystaniu z toalety, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

 1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
 2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
 3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
 4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
 5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
 6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
 7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji