CRP

Kiła (Treponema pallidum) test potwierdzenia FTA ABS IgG

64,00 

Test FTA ABS. Wykorzystywany jest do potwierdzenia dodatnich lub niejednoznacznych wyników badań przesiewowych w starym zakażeniu (IgG)  w kierunku kiły.

SKU: 503

Opis

Badanie FTA-ABS IgG to test serologiczny stosowany do wykrywania przeciwciał antytreponemalnych, zwanych również przeciwciałami anty-Treponema pallidum, bakterią odpowiedzialną za kiłę. FTA-ABS to skrót od Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test, a IgG oznacza immunoglobulinę G, jedną z klas przeciwciał.

Diagnostyka kiły:

Badanie to jest stosowane do potwierdzenia obecności przeciwciał anty-Treponema pallidum w organizmie, co może wskazywać na zakażenie kiłą.

Wyniki badania:

Podwyższone wyniki FTA-ABS IgG:

Oznaczają obecność przeciwciał anty-Treponema pallidum, co może sugerować zakażenie kiłą. Warto jednak pamiętać, że pozytywny wynik nie zawsze oznacza aktywną infekcję, ponieważ przeciwciała mogą być obecne nawet po skutecznym leczeniu kiły.

Zaniżone wyniki FTA-ABS IgG:

Oznaczają brak przeciwciał anty-Treponema pallidum.

W przypadku pozytywnego wyniku, istnieje konieczność dalszej oceny klinicznej, interpretację wyników i konieczność leczenia powinien ustalić lekarz.

 

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji