Fosfataza kwaśna całkowita

14,00 

Ogólne informacje o badaniu:

Jest to enzym hydrolizujący estry monofosforowe. W osoczu występuje w postaci 5 izoenzymów. Największe znaczenie mają izoenzym kostny ACP, syntezowany przez osteoklasty. Podwyższenie aktywności całkowitej ACP obserwuje się w chorobie Pageta, u chorych z akrmogelią, w szpiczaku oraz u chorych z osteolizą spowodowaną przez przerzuty nowotworowe do kości. Ponadto niewielkie wzrosty aktywności ACP obserwuje się w raku jelita, sutka, w niedokrwistościach megaloblastycznych, okresowo w niedokrwistościach hemolitycznych, trombocytopeniach, schorzeniach wątroby.

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych. Zaleca się by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godzinie 18:00.

SKU: 77

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica