Digoksyna

40,00 

Badanie poziomu digoksyny we krwi jest wykorzystywane w celu monitorowania stężenia tego leku u pacjentów. Celem monitorowania jest utrzymanie skutecznej terapeutycznie dawki digoksyny, unikanie toksycznych poziomów leku oraz dostosowanie dawki w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

SKU: 607

Opis

Digoksyna to lek z grupy glikozydów naparstnicy, który jest stosowany w leczeniu niektórych schorzeń serca, zwłaszcza w przypadku niewydolności serca oraz niektórych rodzajów zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków. Jest to lek, który wpływa na siłę skurczu serca i rytm jego pracy.

Badanie poziomu digoksyny we krwi jest wykorzystywane w celu monitorowania stężenia tego leku u pacjentów. Celem monitorowania jest utrzymanie skutecznej terapeutycznie dawki digoksyny, unikanie toksycznych poziomów leku oraz dostosowanie dawki w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Podwyższone wyniki badania poziomu digoksyny mogą wskazywać na ryzyko toksyczności, co może skutkować objawami niepożądanymi, takimi jak nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, bóle głowy czy zaburzenia rytmu serca. Niskie stężenia digoksyny mogą sugerować brak odpowiedzi na leczenie, co może wymagać dostosowania dawki.

Jednakże, istotne jest, aby wyniki badań były interpretowane przez lekarza, który zna całą sytuację kliniczną pacjenta. Należy unikać samodzielnego dostosowywania dawki leku na podstawie wyników badania. Regularne badania poziomu digoksyny są ważne, aby monitorować skuteczność leczenia, unikać toksyczności i dostosować dawkę leku, jeśli to konieczne.

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Materiał

surowica

Poniżej znajdują się ogólne wytyczne, jednak zawsze warto skonsultować się z lekarzem, aby uzyskać konkretne wskazówki dotyczące przygotowania:

Przestrzeganie zaleceń lekarskich:

Jeśli lekarz zlecił badanie poziomu digoksyny, przestrzegaj wszelkich zaleceń i instrukcji, które ci podał. Może to obejmować zarówno czas trwania przyjmowania leku przed badaniem, jak i inne zalecenia.

Określenie czasu ostatniej dawki:

Lekarz może zalecić, abyś określił czas ostatniego przyjęcia digoksyny przed badaniem. Czas ten może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji klinicznej i zaleceń lekarza.

Poinformowanie personelu o przyjmowanych lekach:

Przed badaniem, poinformuj personel medyczny o wszystkich lekach, które obecnie przyjmujesz, w tym o suplementach diety. Niektóre leki mogą wpływać na wyniki badania.

Regularne badania kontrolne:

Jeśli lekarz zlecił ci regularne badania poziomu digoksyny, konsekwentnie przestrzegaj zaleceń dotyczących częstotliwości i terminów wykonywania tych badań.