CRP

Digoksyna

45,00 

Badanie poziomu digoksyny we krwi jest wykorzystywane w celu monitorowania stężenia tego leku u pacjentów. Celem monitorowania jest utrzymanie skutecznej terapeutycznie dawki digoksyny, unikanie toksycznych poziomów leku oraz dostosowanie dawki w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

SKU: 607

Opis

Digoksyna to lek z grupy glikozydów naparstnicy, który jest stosowany w leczeniu niektórych schorzeń serca, zwłaszcza w przypadku niewydolności serca oraz niektórych rodzajów zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków. Jest to lek, który wpływa na siłę skurczu serca i rytm jego pracy.

Badanie poziomu digoksyny we krwi jest wykorzystywane w celu monitorowania stężenia tego leku u pacjentów. Celem monitorowania jest utrzymanie skutecznej terapeutycznie dawki digoksyny, unikanie toksycznych poziomów leku oraz dostosowanie dawki w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Podwyższone wyniki badania poziomu digoksyny mogą wskazywać na ryzyko toksyczności, co może skutkować objawami niepożądanymi, takimi jak nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, bóle głowy czy zaburzenia rytmu serca. Niskie stężenia digoksyny mogą sugerować brak odpowiedzi na leczenie, co może wymagać dostosowania dawki.

Jednakże, istotne jest, aby wyniki badań były interpretowane przez lekarza, który zna całą sytuację kliniczną pacjenta. Należy unikać samodzielnego dostosowywania dawki leku na podstawie wyników badania. Regularne badania poziomu digoksyny są ważne, aby monitorować skuteczność leczenia, unikać toksyczności i dostosować dawkę leku, jeśli to konieczne.

Informacje dodatkowe

Termin

14-21 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji