Cyfra 21-1

57,00 

Cyfra 21-1 to polipeptyd który produkowany jest przez niektóre komórki nabłonkowe występujące w całym organizmie. Wzrost stężenia tego polipeptydu jest charakterystyczny w przebiegu niedrobonokomórkowego raka płuc, a zwłaszcza płaskonabłonkowego. Niewielkie wzrosty obserwuje się także w przebiegu innych chorób np. nerek, wątroby oraz niektórych chorobach płuc, jednak nie są one tak podwyższone jako w przypadku obecności raka płuc. Stopień podwyższenia wskaźnika jest związany ze stopniem zaawansowania choroby. Im wyższa tym wyższa jest masa pierwotnego guza. Badanie jest zazwyczaj uzupełnieniem mającym na celu wyjaśnić wykryte we wcześniejszych badaniach nieprawidłowości, które mogą wskazywać na chorobie płuc. Pierwszymi objawami wskazującego na nowotwór jest duszność, kaszel, krwioplucie, ból w klatce piersiowej, utrata masy ciała.

SKU: 359

Opis

Badanie cyfra 21-1 ocenia poziomy substancji chemicznej oznaczonej jako antygen nowotworowy 21-1 (CA 21-1) we krwi pacjenta. CA 21-1 jest jednym z markerów nowotworowych, a jego poziomy mogą być zwiększone w przypadku niektórych rodzajów nowotworów.

Celem badania cyfra 21-1 jest przede wszystkim ocena pacjentów z podejrzeniem lub już zdiagnozowanymi nowotworami, szczególnie w przypadku raka trzustki, raka jelita grubego, raka płuca, raka jajnika i raka piersi. Badanie to może być wykorzystywane do monitorowania skuteczności leczenia, oceny stopnia zaawansowania nowotworu oraz wykrywania ewentualnych nawrotów.

Podwyższone wyniki badania cyfra 21-1 mogą sugerować obecność nowotworu, ale, podobnie jak w przypadku innych markerów nowotworowych, nie są one jednoznaczne i wymagają dodatkowych badań w celu potwierdzenia diagnozy. Ponadto, podwyższone poziomy CA 21-1 mogą być obserwowane również w innych schorzeniach, niekoniecznie związanych z nowotworem.

Interpretacja wyników badania cyfra 21-1 zależy od wielu czynników, w tym od historii choroby pacjenta, wyników innych badań diagnostycznych oraz ogólnej klinicznej oceny stanu zdrowia. W przypadku podwyższonych wyników cyfra 21-1, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem, który może zlecić dalsze badania w celu potwierdzenia diagnozy i ustalenia planu leczenia.

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji