Badanie kału w kierunku Campylobacter spp. (antygen)

55,00 

Badanie kału pod kątem obecności bakterii Campylobacter spp. ma na celu identyfikację potencjalnego zakażenia, szczególnie przez Campylobacter jejuni. Jest to gram-ujemna bakteria, która stanowi przyczynę choroby znaną jako kampylobakterioza. Choroba ta charakteryzuje się zapaleniem żołądka, jelit i potencjalnie sepsą, co sprawia, że jest istotne przeprowadzenie dokładnej analizy kału w celu zidentyfikowania obecności tej bakterii.

SKU: 1052

Opis

Campylobacter jejuni jest głównie przenoszona poprzez spożycie produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza mięsa drobiowego oraz niepasteryzowanego mleka. Zakażenie może mieć miejsce w przypadku spożycia surowego lub nieprawidłowo przygotowanego mięsa, co podkreśla znaczenie odpowiedniego gotowania i higieny w trakcie przygotowywania posiłków.

Objawy zakażenia Campylobacter jejuni nie różnią się znacząco od innych chorób wywołanych bakteriami, takimi jak Salmonella czy Shigella.

 • Biegunka,
 • bóle brzucha,
 • gorączka,
 • wymioty,

to typowe objawy, które mogą wystąpić w wyniku zakażenia. W większości przypadków, zakażenie to samoistnie ustępuje, zwłaszcza przy skutecznym uzupełnianiu strat wodno-elektrolitowych organizmu.

Badanie kału pod kątem obecności Campylobacter spp. jest zalecane w celu skutecznej diagnostyki zakażenia układu pokarmowego, szczególnie gdy występują objawy biegunki. Poprzez identyfikację tej bakterii w próbce kału, lekarze mogą dostarczyć precyzyjną diagnozę, co umożliwia skierowanie pacjenta na odpowiednie leczenie. Warto podkreślić, że badanie to jest istotne nie tylko dla indywidualnego pacjenta, ale także dla kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń w społeczności.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

kał

 • Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien rezygnować z normalnej diety i przyjmować ilość płynów taką jak zwykle.
 • Próbki kału nie należy pobierać w trakcie i 3 dni po zakończeniu menstruacji, obecności krwi w moczu oraz krwawienia z hemoroidów.
 • W przypadku badania krwi utajonej w kale, nie jest wymagane od pacjent aby stosował się do zasad diety eliminacyjnej.
 • Próbki kału najlepiej jest pobierać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku stosowania leków, próbki należy pobierać tydzień od zakończenia leczenia, a w przypadku stosowania antybiotyków – dwa tygodnie po skończonej antybiotykoterapii.
 • Jednorazowy pojemnik na kał należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.
 • Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do jednorazowego pojemnika.
 • Próbki kału pobrane z kilku miejsc wypróżnienia, należy umieścić w pojemniku (nie więcej niż 1/3 pojemnika).
 • Szczelnie zamknąć pojemnik.
 • Dostarczyć do punktu pobrań. Próbkę można przechowywać w temperaturze lodówki do 24 godzin.