CA 15-3

50,00 

Ogólne informacje o badaniu:

Antygen Ca 15-3 jest to krążący antygen związany z tkanka gruczołu sutkowego. Znajduje zastosowanie jako marker w diagnozowaniu i monitorowaniu terapii raków piersi. Podwyższone stężenie tego markera może świadczyć o raku piersi, raku jajnika i płuc oraz w łagodnych rozrostowych chorobach piersi, jajnika i wątroby.

 

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo.

SKU: 357

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica