CA 125

50,00 

Ogólne informacje o badaniu:
Ca 125 to krążący antygen związany z rakiem jajnika. Jego oznaczanie jest wykorzystywane w diagnozowaniu i monitorowaniu terapii raka jajnika.

Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:
Podwyższone stężenie Ca 125 obserwuje się w rakach jajnika, torbielakogruczolakach jajnika, rakach jelita grubego i piersi, dających przerzuty, w łagodnych schorzeniach ginekologicznych (endometrioza) oraz wysiękach do jamy opłucnowej lub jamy otrzewnej na różnym tle.

Przygotowanie do badania:
Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

SKU: 355

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica