BTA (Bezpośredni test antyglobulinowy)

30,00 

Wykrywanie Przeciwciał na Powierzchni Krwinek Czerwonych

BTA Bezpośredni Test Antyglobulinowy, ma na celu identyfikację przeciwciał lub składników dopełniacza związanych z krwinkami czerwonymi. Badanie to pozwala na wykrycie przeciwciał występujących in vivo, czyli w organizmie, które mogą prowadzić do różnych schorzeń, takich jak choroby hemolityczne.

SKU: 252

Opis

Zastosowania badania BTA (Bezpośredni test antyglobulinowy):

Noworodki z Chorobą Hemolityczną:

Pozytywny wynik BTA u noworodków z objawami choroby hemolitycznej pozwala na wykrycie alloprzeciwciał odpornościowych pochodzących od matki.

Biorcy Krwi:

U biorców krwi, dodatni wynik BTA z cechami aglutynacji mieszanej wskazuje na obecność przeciwciał na krwinkach przetoczonych.

Podejrzenie NAIH (Nabyta Autoimmunizacyjna Hemolityczna Anemia):

Badanie pozwala wykryć autoprzeciwciała, czyli przeciwciała skierowane przeciwko własnym antygenom, co może wskazywać na podejrzenie NAIH.

Bezpośredni Test Antyglobulinowy jest istotnym narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym identyfikację przeciwciał związanych z krwinkami czerwonymi. Dzięki temu badaniu możliwe jest potwierdzenie diagnozy chorób hemolitycznych, monitorowanie pacjentów po transfuzji krwi oraz identyfikacja przeciwciał odpornościowych u noworodków.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)

 1. Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:
  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

  Więcej informacji