Antykoagulant tocznia – test potwierdzający

330,00 

Badanie antykoagulantu tocznia (LA) – test potwierdzający, jest używane do wykrywania obecności antykoagulantu tocznia, który jest przeciwciałem przeciwko fosfolipidom związanym z błonami komórkowymi. Obecność LA może zwiększać ryzyko zakrzepicy oraz komplikacji ciążowych, i jest często związana z zespołem antyfosfolipidowym (APS).

SKU: 210-1

Opis

Badanie antykoagulantu tocznia (LA) – test potwierdzający, jest testem laboratoryjnym, który ma na celu potwierdzenie obecności antykoagulantu tocznia (LA), specyficznego rodzaju przeciwciał skierowanych przeciwko fosfolipidom i białkom związanym z błonami komórkowymi. Antykoagulant tocznia jest jednym z markerów zespołu antyfosfolipidowego (APS), który jest autoimmunologicznym schorzeniem prowadzącym do zwiększonego ryzyka zakrzepów i komplikacji ciążowych, takich jak poronienia, stany przedrzucawkowe i przedwczesny poród.

Przebieg badania:

 1. Testy przesiewowe: początkowo wykonuje się testy przesiewowe, takie jak test koagulacji (np. test aPTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) w celu wstępnego wykrycia antykoagulantu tocznia.
 2. Testy potwierdzające: jeśli wyniki testów przesiewowych sugerują obecność LA, przeprowadza się testy potwierdzające, które są bardziej specyficzne. Testy te mogą obejmować:
  • Test rozcieńczonego czasu krzepnięcia fosfolipidowego (dRVVT): test ten ocenia wpływ przeciwciał na proces krzepnięcia w obecności różnych stężeń fosfolipidów.
  • Test czasu krzepnięcia z heksagonalną fosfatydyloetanoloaminą (Hex PE): jest to bardziej specyficzny test dla antykoagulantu tocznia.

Interpretacja wyników:

 • Wynik dodatni: potwierdza obecność antykoagulantu tocznia, co może sugerować zwiększone ryzyko zakrzepicy oraz wskazywać na możliwość istnienia zespołu antyfosfolipidowego (APS).
 • Wynik ujemny: wskazuje brak wykrywalnego antykoagulantu tocznia w próbce krwi, co może wykluczać APS lub wymagać dalszej diagnostyki w przypadku podejrzeń klinicznych.

Znaczenie kliniczne:

Wykrycie antykoagulantu tocznia jest kluczowe w diagnostyce i leczeniu zespołu antyfosfolipidowego (APS). APS może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zakrzepy w żyłach i tętnicach, powikłania ciążowe oraz inne objawy systemowe. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie, często obejmujące terapię przeciwzakrzepową, mogą znacząco zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z APS.

 

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Materiał

osocze (cytrynian)

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

 1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
 2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
 3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
 4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
 5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
 6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
 7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji