Analiza mutacji w genie BRCA1 i BRCA2

500,00 

Ogólne informacje o badaniu:

  • pozwala wykryć predyspozycję genetyczną do raka piersi i jajnika
  • informuje o grupie ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika
  • pozwala oszacować indywidualne ryzyko choroby nowotworowej
  • jeśli chorujesz na raka piersi lub jajnika, badanie potwierdzi, z jakim markerem genetycznym wiąże się Twoja choroba, i będzie podstawą do objęcia badaniami genetycznymi Twoich najbliższych krewnych

W Polsce jako predyspozycję genetyczną do raka piersi i jajnika najczęściej bada się 5 mutacji (C61G, 4153delA, 5382insC, 3819del5, C64R) w genie BRCA1 oraz mutację C5972T genu BRCA2.  Ryzyko zachorowania nosicielek mutacji w BRCA1 na raka piersi wynosi do 80% a raka jajnika do 40% w skali życia. W przypadku mutacji genu BRCA2 jest to odpowiednio 80% i 35%. Podwyższone jest także ryzyko zachorowania na inne nowotwory złośliwe. Wykrycie mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 daje możliwość podjęcia świadomych decyzji dot. chociażby diety, prokreacji, naturalnego karmienia, metody antykoncepcyjnej, a przede wszystkim stanowi wskazanie do poddawania się regularnym badaniom kontrolnym.

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo

*materiał do badania laboratorium pobiera od poniedziałku do czwartku

SKU: 2029

Informacje dodatkowe

Termin

14 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)